کمیسیون اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت بد پناهجویان در جزایر یونان ابراز نگرانی کرده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت بد پناهجویان در جزایر یونان ابراز نگرانی کرده است.

کمیسیون اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت نابسامان اردوگا‌ه‌های پناهجویان در یونان به گونه شدید انتقاد کرده است. این نهاد مشکلات موجود در جزایر اژه را "مایه شرم به اروپا" خوانده است.

وضعیت بد پناهجویان در اردوگاه‌های یونان سبب اوج گیری انتقاد و نگرانی کمیسیون اتحادیه اروپا شده است. روزنامه آلمانی "ولت ام زونتگ" به نقل از یک گزارش داخلی سفارت آلمان در یونان این مطلب را منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش همچنان آمده است که سیمون موردو، نماینده بریتانیا در این کمیسیون وضعیت مراکز پذیرش پناهجویان در یونان را "مایه شرم برای اروپا" خوانده است.

بر بنیاد معلومات این روزنامه، کمیسیون اتحادیه اروپا از اعضای این اتحادیه خواسته است که اقداماتی را در برابر یونان روی دست بگیرند. از منظر کمیسیون اتحادیه اروپا که مقر آن در شهر بروکسل بلجیم است، تدابیر یونان برای مسئولیت پذیری در قبال پناهجویان کافی به نظر نمی‌رسد.

در جزیره ساموس یکی از پنج مرکز پذیرش پناهجویان این کشور قرار دارد که پس از توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه در ۱۸ مارچ سال ۲۰۱۶، ایجاد گردید.


 

در همین زمینه