در سال ۲۰۱۷ بیش از ۷۰۰۰ پناهجو از آلمان به دیگر کشورها برگشت داده شده بودند
در سال ۲۰۱۷ بیش از ۷۰۰۰ پناهجو از آلمان به دیگر کشورها برگشت داده شده بودند

آلمان در سال گذشته حدود ۹۲۰۰ پناهجو را به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازگشت داده است. اخیراَ محکمه عالی اتحادیه اروپا در این رابطه حکمی صادر کرد که بازگشت دادن پناهجویان به دیگر کشورهای اروپایی را ساده تر می سازد.

حکومت آلمان در پاسخ به فراکسیون پارلمانی حزب چپ آلمان گفته است که علاوه بر این، درخواست بازگشت دادن ۵۴ هزار و ۹۱۰ پناهجوی دیگر را به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه کرده است.

بر مبنای سیستم دوبلین همان کشوری مکلف به بررسی پرونده یک پناهجو است که او برای اولین بار از طریق آن کشور وارد اتحادیه اروپا شده است.

چنانچه از پاسخ حکومت فدرال به درخواست فراکسیون چپ های آلمان بر می آید، در سال گذشته از مجموع درخواست هایی که آلمان به دیگر کشورها ارائه کرده، ۳۷ هزار و ۷۳۸ مورد آن از سوی کشورهای مربوطه تایید شده است.

براساس این معلومات، کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نیز درخواست بازگشت دادن ۲۵ هزار پناهجو را به آلمان داده اند. آلمان ۱۶ هزار و ۸۵ مورد از این درخواستها را تایید کرده و از این میان، ۷۵۸۰ پناهجو به آلمان بازگشت داده شده اند.

اولا یلپکه، سخنگوی امور حقوق بشر فراکسیون حزب چپ ها در پارلمان آلمان گفته است که به این ترتیب، شمار پناهجویان برگشت داده شده از آلمان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بیش از دو برابر شده است. او افزود که انسان های آواره نیاز به حمایت دارند و نباید در آسیاب بوروکراسی سیستم دوبلین خرد و خمیر شوند.

در سال ۲۰۱۷ بیش از ۷۰۰۰ پناهجو از آلمان به دیگر کشورها برگشت داده شده بودند. در سال ۲۰۱۶ این رقم ۴۰۰۰ نفر بوده است. اکثر انتقال یافته ها در سال ۲۰۱۸ به ایتالیا بازگشت داده شده اند.

منبع: دویچه وله

 

در همین زمینه