اعتراض پناهجویان علیه کاهش مزایای پناهندگان، مارچ ۲۰۱۹| عکس: از روبرت گیس
اعتراض پناهجویان علیه کاهش مزایای پناهندگان، مارچ ۲۰۱۹| عکس: از روبرت گیس

حدود ۲۰۰ آواره در یونان باید از محل سکونت شان خارج شوند. هزینه اسکان آن ها در چارچوب طرحی تامین می شد که تمویل آن را اتحادیه اروپا برعهده داشت. پرداخت کمک های نقدی به آن ها نیز متوقف خواهد شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان «یو ان اچ سی ار» می گوید، این اقدامات برای کمک به پناهجویانی لازم است که تازه رسیده اند و آسیب پذیر هستند.

وزارت مهاجرت یونان به ۲۰۰ تن که در این کشور به حیث آواره به رسمیت شناخته شده اند و یا حفاظت فرعی دریافت کرده اند، گفته است که باید کمپ ها و اپارتمان های محل سکونت شان را ترک کنند و پرداخت ماهانه کمک های نقدی نیز به آن ها تا اواخر ماه جون متوقف خواهد شد. 

گرچه حکومت یونان اعلام کرده که اقداماتی برای کمک به این افراد انجام خواهد داد. اما برخی از آن ها نگرانند که این کمک ها جایگزین مناسبی برای آن چه که تا به حال در چارچوب این طرح تمویل شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا پرداخت می شد، نباشد. به همین خاطر در هفته های گذشته حرکت های اعتراضی کوچکی در سرک های اتن، پایتخت یونان برگزار شد. 

طرح حمایتی موسوم به «ESTIA» (حمایت عاجل اروپا از ادغام و اسکان) توسط کمیسیون اروپا تمویل می شود و مدیریت آن را کمیساریای عالی سازمان ملل در یونان به عهده دارد. 

در چارچوب این برنامه پناهجویان و آوارگان آسیب پذیر از سال ۲۰۱۵ تا به حال تمویل شده اند. این برنامه در در سال ۲۰۱۵ اصولا برای اسکان مجدد آوارگان طرح ریزی شده بود، اما یک سال پس از آن که شمار آوارگان در یونان به طور ممتد افزایش می یافت، کمک ها به آوارگان در چارچوب این برنامه گسترش داده شد.
کمپ مهاجران دیافاستا در تاسالونکی یونان، می  ۲۰۱۸


«ESTIA» چیست؟ 

این برنامه از دو قسمت تشکیل شده است: اسکان پناهجویان و کمک نقدی به آن ها. 

به گفته بوریس چشیرکوف از کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهجویان «یو ان اچ سی ار» در اتن، در چارچوب این برنامه ۲۶ هزار محل سکونت (در اپارتمان های خصوصی یا در کمپ ها) در اختیار آوارگان گذاشته شده است. بیشتر این مساکن در اتن و تسالونیکی قرار دارد و در جزایر یونان نیز ۱۵۰۰ مسکن در اختیار آوارگان گذاشته شده است.  

بخش دوم «ESTIA» راجع به کمک های مالی از طریق کارت های الکترونیکی برای پرداخت پول نقد است. به گفته چشیرکوف: «در ماه جنوری 63,800 آواره و پناهجو از این نوع کمک مالی بهره مند شده اند». 

بر بنیاد برآورد کمیساریای عالی سازمان ملل،  شمار آوارگان و پناهجویانی که پس از ۱ جنوری سال ۲۰۱۵ به یونان رسیده اند، در حال حاضر به حدود ۷۴۰۰۰ هزار تن رسیده است و بخش اعظم آن ها از این کمک مالی بهره مند می شوند.  


کارت های الکترونیکی پرداخت پول نقد: از این کارت ها چگونه استفاده می شود؟ 

این کارت های پرداخت پول نقد ماهانه توسط «یو ان اچ سی ار» شارژ می شوند. میزان پرداخت این کمک مالی به شمار اعضای خانواده و نوع کمکی بستگی دارد که در اختیار آن ها گذاشته می شود. 

اگر فردی در فواصل منظم غذا دریافت می کند، ماهانه ۹۰ یورو در ماه دریافت می کند. اما اگر فرد پناهجو یا آواره مواد غذایی دریافت نکند، ماهانه حدود  ۱۵۰ یورو در ماه دریافت خواهد کرد. به گفته «یو ان اچ سی ار» به خانواده ها پول بیشتری تعلق می گیرد. اما حداکثر پولی که یک خانواده هفت نفره یا بزرگتر می تواند در ماه دریافت کند، به  ۵۵۰ یورو می رسد. 


کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد با پرداخت این پول نیازهای اولیه آوارگان و پناهجویان را تامین کند تا آن ها بتوانند از این کمک مالی برای خرید مواد غذایی (البته در صورتی که در اختیار آن ها قرار نگیرد)، پرداخت مصارف حمل و نقل، ارتباطات، لوازم مکتب، دارو و نیازهای طبی، خرید لباس و لوازم بهداشتی استفاده کنند. 

هزینه های اسکان آوارگان و پناهجویانی که از برنامه کمیسیون اروپا بهره مند می شوند، به طور جداگانه تامین می شود. آوارگان و پناهجویان  پول نقد دریافت می کنند تا بتوانند در انتخاب آنچه که می خواهند تهیه کنند، آزاد باشند. هدف از طرح ریزی این برنامه ادغام آوارگان و پناهجویان در جامعه و تقویت تدریجی اقتصاد محلی است.  


آن هایی که از این کارت ها استفاده می کنند، باید یک بار در ماه به دفترهای کمیساریای عالی سازمان ملل مراجعه کنند تا معلوم شود که هنوز در یونان اقامت دارند. اگر آن ها کشور را ترک کنند، کارت های شان به طور خودکار باطل می شود. 


در برنامه کمکی کمیسیون اروپا تغییراتی ایجاد می شود 


هدف از طرح و اجرای سیستم «استیا» پوشش شش ماهه هزینه های کسانی بود که به حیث آواره به رسمیت شناخته شده اند و یا حفاظت فرعی دریافت کرده اند. 

اما پس از گذشت مدت زمانی این دوره شش ماهه تمدید شد و آن هایی که توانایی و امکان اشتغال و اجاره یک اپارتمان خصوصی را داشتند، توانستند کماکان از سیستم کمیساریای عالی سازمان ملل (یو ان اچ سی ار) و حکومت یونان بهره مند شوند.   این تغییرات شامل حال چه کسانی می شود؟ 


در پایان ماه جنوری، حکومت یونان اعلام کرد که تمدید «ESTIA» به پایان می رسد و آن هایی که به تاریخ ۳۱ جولای سال ۲۰۱۷ یا قبل از آن به حیث آواره به رسمیت شناخته شده اند باید تا ۳۱ مارچ سال ۲۰۱۹ اپارتمان ها یا سرپناه هایی را که «یو ان اچ سی ار» در اختیار آن ها گذاشته، ترک کنند. 

پرداخت کمک نقدی  تا ۳۱ جون سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد یافت. اگر فرد آواره ای که موظف به ترک محل سکونتش است، آن جا را ترک نکند، پرداخت پول نقد به او بلافاصله به تاریخ ۳۱ مارچ سال ۲۰۱۹  متوقف خواهد شد.  

در نهایت از آن هایی نیز که بین ۱ اگست سال ۲۰۱۷ و ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۸ پناهندگی دریافت کرده اند، درخواست خواهد شد که کمپ ها و یا اپارتمان های محل سکونت شان را ترک کنند و پرداخت کمک های نقدی نیز به آن ها قطع خواهد شد. اما به  این برنامه ها به تدریج و در طول ماه ها و سال های آینده پایان داده خواهد شد.  


چه کسانی کماکان از سیستم «ٍ ESTIA » بهره مند می شوند؟ 


آن هایی که به حیث آسیب پذیر ارزیابی شده اند، اجازه خواهند یافت که مدت بیشتری در محل سکونت شان بمانند و پرداخت کمک نقدی نیز به آن ها ادامه خواهد یافت.   

کودکانی که در مکاتبی ثبت نام شده اند که در نزدیکی کمپ ها قرار دارد، می توانند همراه با خانواده های شان تا پایان سال تحصیلی آن جا بمانند. 

آن هایی هم که در اپارتمان های خصوصی زندگی می کنند، تا پایان جون سال ۲۰۱۹ به هر حال حمایت مالی دریافت خواهند کرد. 

با این حال تا به حال قرار شده که فقط ۲۰۰ تن از سیستم «ESTIA» خارج شوند. گفته می شود که آن ها براساس ارزیابی ها می توانند بدون کمک مالی زندگی شان را تامین کنند.  


انتقاد نسبت به عدم تمدید برنامه « ESTIA » 


یک سازمان خیریه حامی آوارگان در اتن نیز از این نگران است که برخی از آوارگان پس از ترک سرپناه های شان که در چارچوب سیستم « ESTIA » در اختیار آن ها قرار گرفته، بی خانمان شوند. 

آوارگان در یک نامه سرگشاده به عدم تمدید برنامه نام برده اعتراض کرده و نوشته اند که آن ها حتی زمانی هم که به حیث آواره به رسمیت شناخته شده اند، به سرپناه و خانه نیاز دارند. آوارگان دراین نامه نوشته اند: «داشتن یک مسکن ... دروازه ای است به سوی ادغام و بهره مندی از شرایط مناسب زندگی، برای ادغام موفقانه در جامعه یک عامل اصلی و غیرقابل چشم پوشی است». 

آن ها ادعا می کنند که سیستم خیریه و کمک های اجتماعی یونان «به اندازه کافی برای میزبانی و حمایت از آوارگانی که به رسمیت شناخته شده اند، مجهز نیست». این آوارگان از کمیسیون اروپا خواستند که سکونت پناهجویان تا زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی شان را تضمین کند.  

حکومت یونان برای آن هایی که باید از سیستم «ESTIA» خارج شوند، برنامه هایی ایجاد کرده که مورد استقبال «یو ان اچ سی ار» قرار گرفته است. 
کودکان افغان در کمپ اوینو فیتای یونان در انتظار آغاز صنف زبان انگلیسی. عکس از یونیسکو
به گفته «یو ان اچ سی ار» با این استراتژی حکومت یونان ۵ هزار آواره ای که به تازگی به رسمیت شناخته شده اند تحت پوشش قرار خواهند گرفت و برای ۳ هزار تن دیگر هم  برنامه های یادگیری حرفه عرضه خواهد شد. آن ۲۰۰ تنی که از آن ها در حال حاضر خواسته شده محل سکونت شان را تا پایان ماه مارچ ترک کنند، برای استفاده از برنامه های آموزش حرفه در اولویت قرار دارند و به آن ها برای دسترسی به کمک های اجتماعی دولتی کمک خواهد شد. 

اقدامات برای اشخاص آسیب پذیر

«یو ان اچ سی ار» می گوید که باید هزاران آواره آسیب پذیر که به تازگی به کشور رسیده اند، در پوشش برنامه های اسکان حکومت قرار گیرند. «Refugee Info» در وبلاگش نوشت: بنا بر اطلاعاتی که به دست ما رسیده، «ESTIA» دیگر تمدید نخواهد شد و آن هایی که در سال ۲۰۱۹ پناهندگی دریافت کرده اند، فقط شش ماه می توانند اسکان داده شوند و کمک مالی نقد دریافت کنند. 

چشیرکوف گفت که سه شنبه گذشته حکومت یونان و سازمان های غیردولتی با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار طرفین در این باره توافق نظر داشتند که پناهجویانی که باید از این سیستم خارج شوند، به دقت مورد ارزیابی قرار گرفته اند و مشخص است که آن ها می توانند به طور مستقل زندگی شان را تامین کنند و حکومت یونان اطمینان خاطر داده است که برای حمایت از آن هایی که در پایان ماه روان از این برنامه خارج می شوند، اقداماتی را روی دست گرفته است. این که برخی نگران هستند، قابل درک است. اما ما می خواهیم که این برنامه ادامه پیدا کند و نمی شود که سیستم کمک های خیریه در یونان فقط رشد کند».  

 

در همین زمینه