پولیس آلمان درحال کنترول پاسپورت
پولیس آلمان درحال کنترول پاسپورت

اداره‌های دولتی آلمان در سال‌های اخیر، سالانه شمار زیادی از موارد قضیه ازدواج جعلی را کشف کرده اند. گفته می‌شود، هدف از این ازدواج‌ها به دست آوردن ویزه و یا مدارک اقامت آلمان بوده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان از برلین، آنچنان که حکومت آلمان در پاسخ به یک پرسش‌نامه حزب "بدیل برای آلمان" (آ.اف.دی) گفته، در سال ۲۰۱۸، ۳۴ مورد مشکوک از سوی پولیس فدرال ثبت شده که براساس آن ازدواج به هدف به دست آوردن مدرک اقامت صورت گرفته است. 

معمولاً پولیس نه بلکه اداره کار و اداره امور خارجی‌ها متوجه این چنین قضایا می‌شوند.  

آمار جرایم اداره‌های پولیس نشان می‌دهند که در سال ۲۰۱۷ در سراسر آلمان ۲۰۲ قضیه‌ای [ازدواج جعلی] کشف شده که در آن به شهروندان خارجی اسناد و مدارک اقامت آلمان توزیع شده است. در ۱۹۱ مورد از این میان، براساس مدرک ازدواج ویزه داده شده است. 

پولیس آلمان

این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۴۰۸ مورد می‌رسید. تاهنوز آمار جرایم سال ۲۰۱۸ از سوی پولیس منتشر نشده است. 

در پاسخ‌های دولت آلمان آمده است که پولیس فدرال در حال حاضر در عملیات مشترکی با سایر کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین سویس و صربستان، شرکت دارد. هدف از این عملیات موسوم به "براید" که به انگلیسی عروس معنی می‌دهد، متلاشی ساختن باندهای جنایت‌کاری است که ازدواج‌های جعلی را برای به دست‌آوردن مدرک اقامت سازماندهی می‌کنند.


 

در همین زمینه