عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پناهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پناهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت

در جریان سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۵ درصد پرونده‌های پناهندگی در آلمان از سوی محاکم بررسی شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، فیصله محاکم در مورد اکثر این دوسیه‌ها مثبت بوده است.

خبرگزاری آلمان از برلین گزارش داده که در جریان سال گذشته میلادی ۷۵،۸ درصد پناهجویانی که درخواست‌های پناهندگی‌شان از سوی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان رد شده بود، در محاکم علیه این تصمیم اقامه دعوا کردند. 

گفته شده که فیصله محاکم در برابر بیشتر این قضایا مثبت بوده است.

براساس پاسخ حکومت آلمان به پرسش‌نامه جناح حزب چپ، این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۷۳،۴ و در سال ۲۰۱۶ به ۳۹،۷ مورد می‌رسید.

در سال ۲۰۱۸ قاضی‌های مسئول به ۳۱،۴ درصد پرونده‌ها به نفع پناهجویان رای داده و فیصله‌های اداره مهاجرت و پناهندگان در زمینه رد درخواست‌ پناهندگی این افراد را تصحیح کرده اند. در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۰،۸ درصد پرونده‌های متقاضایان پناهندگی، از سوی دادگاه‌ها به سود آنان فیصله شده بود.

 اولا یلپکه، سخنگوی سیاست داخلی حزب چپ‌های آلمان

اولا یلپکه کارشنان امور داخلی حزب چپ از تصمیم اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان مبنی بر رد درخواست‌های پناهندگی این پناهجویان، انتقاد می‌کند. او در گفت‌وگو با رسانه "فوکوس آنلاین" گفته: « پس از بررسی توسط دادگاه، روشن شده که بیش از نیمی از تصامیم اداره مهاجرت در مورد پناهجویان افغان مخالف قانون بوده اند.» 

این سیاست‌مدار حزب چپ تاکید می‌کند که ۵۷ درصد درخواست‌های پناهندگی مهاجران افغان از سوی محاکم به نفع آنان فیصله می‌گردد.   

 


 

در همین زمینه