مقام‌های مراکش از پاپ فرانسسکوس، رهبر کاتولیک های جهان استقبال کردند.
مقام‌های مراکش از پاپ فرانسسکوس، رهبر کاتولیک های جهان استقبال کردند.

بخشی از سفر رهبر کاتولیک‌های جهان به مراکش اعلام همبستگی با مهاجرانی است که به اروپا فرار می‌کنند. رهبر کاتولیک های جهان تاکید کرد که مشکلات مهاجرت با ایجاد موانع حل نمی‌شود، بلکه باید به حفظ عدالت اجتماعی و اقتصادی توجه شود.

پاپ فرانسسکوس، رهبر کاتولیک های جهان حمایتش را از مهاجران خاورمیانه و شمال افریقا و پناهجویانی که از کشورهای جنگ زده به اروپا فرار می‌کنند، با صراحت اعلام کرد. بسیاری از مهاجران افریقایی سعی می‌کنند خود را از طریق مراکش به اروپا برسانند.

پاپ فرانسسکوس تاکید کرد که مشکلات مهاجرت با ایجاد موانع حل نمی‌شود. از منظر وی، باید به عدالت اجتماعی و اقتصادی توجه بیشتر شود.

رهبر کاتولیک‌های جهان در یک مرکز پذیرش پناهجویان گفت: «مشکل مهاجرت هیچ‌گاه با ایجاد مانع، دامن زدن به ترس از دیگران و یا رد کمک به آن هایی که آرزوی زندگی بهتر برای خود و خانواده های شان را دارند، حل نمی‌شود

او گفت: «ما هم می‌دانیم که فقط از یک راه می‌شود به صلح دست یافت: با ایجاد عدالت اجتماعی که برای ایجاد توازن اقتصادی و پایان دادن به ناآرامی سیاسی اجتناب ناپذیر است. این عوامل در ایجاد مناقشه‌ها نقش عمده ای داشته و تهدیدی برای کل بشریت به شمار می‌آید

انتقاد از اسپانیا

پاپ فرانسسکوس با توجه به ممانعت از لنگر انداختن یک کشتی نجات سازمان موسوم به «پرواکتیوا اوپن آرمس» در بندرهای بارسلونا، از حکومت اسپانیا انتقاد کرد. اداره مسئول در بندر که زیرمحموعه وزارت زیرساخت‌ها است، ماه هاست که مانع نجات پناهجویان از سواحل لیبیا توسط این کشتی می شوند. پاپ ۸۲ ساله پرسید: «چرا این کار را می کنید؟ آیا باید آنها غرق شوند؟»

این سازمان امدادی در تویتری یک کمپاین با هشتک «FREEOPENARMS» راه اندازی کرده و شمارش کرده است که از زمان توقف کمک این کشتی، ممکن است تا ۳۶۰ مهاجر در آب ها غرق شده باشند. کشتی «اوپن آرمس» اواخر ماه مارچ بیش از ۳۰۰ پناهجو را بعد از این که ایتالیا و مالتا از پذیرش آنها خودداری کردند، به جنوب اسپانیا انتقال داد.

پاپ فرانسسکوس درباره ایجاد دیوار برنامه ریزی شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در مرز مکسیکو نیز سخن گفت. او گفت: «کسی که دیوار می‌سازد، خودش در نهایت به یک زندانی این دیوار تبدیل می‌شود. این قانون جهان است.» 

دویچه وله انگلیسی و دری


 

در همین زمینه