مرکز پذیرایی و رهنمایی سن پییر دکور. عکس از @EstherBenbassa
مرکز پذیرایی و رهنمایی سن پییر دکور. عکس از @EstherBenbassa

یک مهاجر افغان که در شهر "سن پییر د کور" در جنوب غرب پاریس در معرض اخراج قرار داشت خود را از اتاقش در منزل سوم یک مرکز مهاجران به پایین انداخت و زخمی شد.

به گزارش روزنامه محلی " لا نوول رپوبلیک"، این حادثه روز جمعه ٢۴ مارچ و هنگامی رخ داد که پولیس برای بردن این مهاجر به فرودگاه، به سراغ او آمد.

قرار بود پولیس، رضا، مهاجر ٢٢ ساله افغان را بر اساس قوانین پیمان دوبلین، به آلمان، اولین کشور ورودی او به اروپا، باز گرداند.

روزنامه نوشته است که رضا هنگامی که از حضور پولیس آگاهی یافت در اتاقش را از داخل سنگر بندی کرد و بعد خود از پنجره اتاق در منزل سوم به پائین انداخت و از ناحیه چشم و دست‌ها زخمی شد.

مسئولان رضا را به شفاخانه انتقال دادند و پزشکان بعد از معاینه و تداوی او تصدیق کردند که وضعیت او برای اخراج مناسب نیست.

بر اساس گزارش روزنامه، از هنگامی‌که رضا به "مرکز پذیرایی و رهنمایی مهاجران" (CAO) معرفی شد چندین بار تحت بازداشت اداری قرار گرفته بود. او بار ول به دلیل « آسیب پذیری و وضعیت صحی نامناسب» از بازداشت آزاد شد و سپس برای یک ماه دیگر در شهر بوردو تحت بازداشت قرار گرفت.

رضا بعد از اینکه به مرکز مهاجران در "سن پییر د کور"  رفت چندین بار تحت بازداشت خانگی قرار گرفته بود.

انجمن حمایت از مهاجران سن پییر د کور جابجا کردن رضا در منزل سوم را نوعی بی احتیاطی تلقی کرده و می‌گوید او می‌توانست در این حادثه جانش را از دست بدهد.

به گفته این انجمن « اخراج مهاجران افغان از فرانسه به آلمان، تقریبا همیشه منجر به اخراج این مهاجران از آلمان به افغانستان شده است.»

انجمن تاکید کرده است که « رضا زبان فرانسوی را آموخته و می‌خواهد در فرانسه باقی بماند.»

بر اساس قانون پناهندگی و مهاجرت فرانسه در مورد مهاجران دوبلینی، رضا باید مدت ١٨ ماه منتظربماند تا باردیگر بتواند از فرانسه درخواست پناهندگی کند.


 

در همین زمینه