عکس از آرشیف/ یک گروه شش نفری پناهجویان افغان که در یک لاری انتقال داده می‌شدند به دست افسران گمرک شهر هلمشتت آلمان افتاد.
عکس از آرشیف/ یک گروه شش نفری پناهجویان افغان که در یک لاری انتقال داده می‌شدند به دست افسران گمرک شهر هلمشتت آلمان افتاد.

بر بنیاد گزارش‌ها، یک موتر باربری شش پناهجوی افغان را از ترکیه به آلمان انتقال داده است. این افراد در شهر هلمشتت آلمان به دست افسران گمرک افتاده اند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شش پناهجوی افغان از یک واسطه نقلیه باربری در شهر هلمشتت آلمان به دست پولیس افتاده اند. گفته می‌شود که احتمالاً این افراد از شهر استانبول ترکیه در این لاری به گونه غیرقانونی به هلمشتت انتقال یافته اند.

بر اساس معلومات گمرک این شهر، لاری یادشده پیش از سفر در شهر استانبول "مهرولاک" شده بود. به قول این نهاد تا زمان باز شدنش توسط آنان، قفل‌های آن دست ناخورده بوده است. با توجه به این موضوع، گمان می‌رود که این گروه در عقب کارتن ها جابجا شده بودند و با عبور از برخی کشورهای اروپایی به آلمان رسیده اند.  

مسئولین گمرک این شهر می‌خواستند بازرسی معمول خود را بالای این لاری انجام بدهند که در این جریان یک افسر گمرک متوجه صدایی از داخل می‌شود. او به این لاری تک تک می‌کند که در مقابل پناهجویان هم عمل همسان انجام می‌دهند.

گفته می‌شود که افراد این گروه در سنین ۱۴ تا ۱۷ سالگی قرار دارند.


 

در همین زمینه