آلمان در سال ۲۰۱۸ پناهجویان بیشتری را نسبت به یک سال گذشته آن، به افغانستان فرستاده است.
آلمان در سال ۲۰۱۸ پناهجویان بیشتری را نسبت به یک سال گذشته آن، به افغانستان فرستاده است.

شمار پناهجویان افغانی که در سال ۲۰۱۸ از آلمان اخراج شدند نسبت به یک سال قبل از آن دو برابر بوده است. این در حالی است که سازمان های امدادی و حقوق بشری همواره از اخراج پناهجویان به افغانستان هشدار داده اند.

بنا بر پاسخ حکومت آلمان فدرال به جناح حزب چپ در پارلمان این کشور، در سال ۲۰۱۸، مجموعا ۲۸۴ تن در چارچوب سیاست اخراج دسته جمعی به افغانستان پس فرستاده شدند. به گزارش حکومت آلمان شمار پناهجویان افغانی که در سال ۲۰۱۷ میلادی به کشورشان اخراج شده بودند، به ۱۲۱ تن می رسید.

از سال ۲۰۱۶ به بعد، آلمان پناهجویان قبول نشده را به افغانستان پس می‌فرستد.

پس از وخامت وضعیت امنیتی و حمله به سفارت آلمان در کابل که در تابستان سال ۲۰۱۷ رخ داد، اخراج به افغانستان محدود شد و قرار شد فقط آن هایی عودت داده شوند که از دیدگاه پولیس خطرناک هستند، مرتکب عمل خلاف قانون شده اند و یا در مورد هویت واقعی شان دروغ گفته اند.

کابینه حکومت آلمان فدرال در اوائل ماه جون سال ۲۰۱۷ راجع به گزارش وزارت خارجه این کشور درباره افغانستان بحث کرد. در این گزارش از وضعیت امنیتی کماکان «بی ثبات» سخن زده شده است.

با این وجود حکومت آلمان فدرال محدودیت هایی را که در مورد اخراج پناهجویان افغان وجود داشت، لغو کرد. در حال حاضر در عمل فقط ایالت بایرن است که پناهجویان افغان را بدون هیچگونه محدودیتی اخراج می‌کند.

براساس اطلاعات حکومت آلمان فدرال در سال ۲۰۱۸ دست کم ۱۴۰ تن از پناهجویان افغان که با هواپیماهای چارتر اخراج شدند، در آلمان مرتکب عمل خلاف قانون شده بودند.

دست کم پنج از این اشخاص از دیدگاه پولیس خطرآفرین بودند و ۳۳ تن دیگر به عنوان «اشخاصی که در مورد هویت شان دروغ گفته اند» رده بندی شدند.

اما ممکن است که ارقام واقعی در این رده ها بالاتر از این باشد. از زمانی که محدودیت ها برای اخراج به افغانستان لغو شده است، ایالات دیگر موظف به رده بندی پناهجویان در این گروه ها نیستند.

اولا یلپکه، سخنگوی جناح حزب چپ در امور سیاست داخلی از اخراج پناهجویان ردشده به افغانستان انتقاد کرد و آن را خلاف موازین حقوق بشر خواند.

او گفت، وضعیت امنیتی این کشور پیوسته در حال بدتر شدن است و لغو محدودیت ها در مورد اخراج پناهجویان افغان «بازتاب دهنده سیاست اخراج بی رحمانه پناهجویان افغان است.»

برگرفته از دویچه وله

 

در همین زمینه