کمیسار اتحادیه اروپا برای مهاجرت تأکید کرد که کنترول مرزی در حوزه شینگن باید خاتمه یابد.
کمیسار اتحادیه اروپا برای مهاجرت تأکید کرد که کنترول مرزی در حوزه شینگن باید خاتمه یابد.

کمیسیار اتحادیه اروپا در امور مهاجرت می‌گوید که هیچ دلیلی برای تداوم کنترول مرز در حوزه شینگن نمی‌بیند. او بر لغو این بازرسی تأکید کرد.

دیمیتریس آورامپولوس، کمیسار امور مهاجرت اتحادیه اروپا از آلمان و چهار کشور دیگر حوزه شینگن خواست که کنترول داخلی در مرزهای شان را پایان بخشند. آورامپولوس در واشنگتن گفت: «زمانی که شینگن موجود نباشد، اروپا از بین می‌رود. ما نمی‌توانیم که چنین ادامه بدهیم. حوزه شینگن باید به حالت عادی خود برگردد.»

این مقام اتحادیه اروپا در بخشی از سخنان خود اظهار کرد، این می‌تواند "یک پنداشت خیلی ساده لوحانه باشد" که باور کنیم با کنترول مرزی امنیت بیشتر تأمین شده می‌تواند.  

او گفت که به عنوان مسئول حوزه شینگن در اتحادیه اروپا آماده نیست که مجوز تمدید کنترول مرزی در این حوزه را بار دیگر صادر کند.

از خزان سال ۲۰۱۵ به این طرف، آلمان بازرسی را در مرز میان اتریش و این کشور عملی می‌کند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که ده‌ها هزار پناهجو و مهاجر، با عبور از مسیر بالقان خود را به اروپای غربی و مرکزی رساندند. در آخرین مورد، این کنترول مرزی در اخیر سال گذشته، تا پایان ماه می امسال تمدید گردید.

هیربرت کیکل، وزیر داخله اتریش هم به تازگی اعلام کرد که مامورت کنترول مرزی با هنگری و سلوانیا را حد اقل تا ماه نومبر امسال ادامه می‌دهد. در بخشی از نامه کیکل که به کمیسیون اتحادیه اروپا فرستاده آمده است که "هنوز هم بسیاری مهاجرین غیرقانونی و تهدید نهفته تروریسم موجود می‌باشد."

دنمارک، فرانسه و ناروی هم کنترول مرزی را در مرزهای داخلی خود در حوزه شینگن عملی می‌کنند. در مجموع حوزه شینگن ۲۲ کشور و چهار همسایگان آنان را در بر می‌گیرد.

کمیسار اتحادیه اروپا برای مهاجرت تأکید کرد که پنج کشور یادشده برای عملی نمودن برنامه کنترول مرزی دلیل داشتند اما حالا این دلایل محسوس نمی‌باشند. به بیان وی، رقم کسانی که از مرزها به گونه غیرقانونی عبور می‌کردند پس از بحران مهاجرت کاهش یافته و به حالت عادی برگشته است. از دید آورامپولوس، سیاست مهاجرت اروپا هم کارا می‌باشد.

 

در همین زمینه