کمپ مهاجران در پورت دولاشاپل در شمال شرق پاریس. عکس از مهاجر نیوز
کمپ مهاجران در پورت دولاشاپل در شمال شرق پاریس. عکس از مهاجر نیوز

دهها سازمان حمایت از مهاجران در فرانسه در اعتراض به بی توجهی دولت نسبت به وضعیت مهاجران در شمال شرق پاریس، روز سه شنبه (٩ اپریل) دست به اعتصاب زدند. در جریان این اعتصاب، سازمان‌های امدادی تمامی فعالیت‌ها برای مهاجران به استثنای توزیع غذای روزانه را متوقف کردند.

در اعلامیه ای که از سوی ٢٠ سازمان و انجمن حمایت از مهاجران منتشر شد هدف از اعتصاب امروز اعتراض به توجهی دولت نسبت به وضعیت غیر قابل تحمل مهاجران- شامل زنان، کودکان و خانوادها- در کمپ های "پورت دولاشاپل" و کمپ "پورت دوبرویلیه" عنوان شد.

در اعلامیه گفته شده که در طول سه سال گذشته چندین بار برچیدن و جابجایی مجدد کمپ‌های مهاجران در پورت دو لاشاپل و پورت دوبرویلیه، با خشونت همراه بوده است و بهای این خشونت را کودکان، زنان، خانواده‌ها و افراد تنها پرداخته‌اند.

به گفته سازمان‌های امضا کننده، گفتگوهای چندین ماهه آنان با مقام‌های دولتی- که از نتایج کار خود راضی به نظر می رسند - بی نتیجه مانده و به محروم شدن هرچه بیشتر مهاجران از حقوق اساسی آن‌ها انجامیده است.

سازمان‌های اعتصاب کننده با تاکید بر ناکامی اقدامات دولت برای حل معضل مهاجران، خواستار « محافظت و اسکان فوری و بدون قید وشرط » آنها و خواهان سرپناه‌های دایمی برای آنان شدند.

 این سازمان‌ها همچنان خواستار دسترسی سریع مهاجران، از جمله مهاجران دوبلینی، به درخواست پناهندگی در فرانسه شدند.

در میان سازمان‌های شرکت کننده در اعتصاب، سازمان‌های داکتران بدون مرز، یوتوپیا ٥٦، امائوس، لیگ حقوق بشر پاریس و شماری دیگر از انجمن‌ها و سازمان‌ها شامل بودند.

یان مانزی، از انجمن یوتویپا ٥٦ به مهاجر نیوز گفت:« در جریان اعتصاب امروز ما تصمیم گرفتیم اقدامات هر روزه شامل جستجوی سرپناه برای مهاجران و توزیع لباس و کیسه خواب برای آنانی را که در خیابان زندگی می‌کنند، متوقف کنیم.»

 او در ادامه گفت: « البته ما میدانیم که مهاجران از این اعتصاب ما ضرر می بینند و به همین دلیل سازمان‌ها، توزیع غذا برای آن‌ها را ادامه خواهند داد، اما این اعتصاب تنها وسیله‌ای است که ما برای رساندن خواسته‌های خود به گوش دولت، در اختیار داریم.»

لویز بردا، هماهنگ کننده فعالیت‌های داکتران بدون مرز نیز در تماس با مهاجر نیوز از اقدامات مکرر دولت برای برچیدن کمپ‌ها در شمال شرق پاریس و تلاش برای به حاشیه راندن مهاجران در اطراف پایتخت به منظور «نامرئی ساختن» آنان انتقاد کرد و گفت چنین اقداماتی جز افزایش خشونت‌ها در میان مهاجران نتیجه‌ای نداشته است.

او گفت: « ما در معاینات روزمره شاهد خشونت‌هایی هستیم که مهاجران از لحاظ روانی متحمل می‌شوند. آنان بعد از تحمل رنج‌های فراوان در کشورها و در  مسیر مهاجرت شان، در فرانسه با کمپ‌های خیابانی و بن بست اداری روبرو هستند.»

بر اساس آماری که از سوی سازمان‌های شرکت کننده در اعتصاب منتشر شده آنها هر هفته ١٥٠٠٠ هزار خوراک غذا، ١٦٠٠ جوره لباس، خیمه و کیسه خواب به مهاجران در شمال شرق پاریس توزیع می‌کنند.

همزمان این سازمان‌ها هر هفته ٢٩٠ معاینه صحی انجام می‌دهند و نزدیک به ٦٠٠ سرپناه شهروندی برای خانواده‌ها و مهاجران خردسال پیشنهاد می‌کنند.


 

در همین زمینه