مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی

ادغام بسیاری از مهاجران به خاطر عدم تسلط کافی بر زبان آلمانی ناکام می‌ماند. این در حالی است که شرکت‌های آلمانی به شدت نیازمند نیروی کاری متخصص از خارج کشور هستند. حالا ایالات آلمان می‌خواهند برای رفع این مشکل دست به کار شوند.

با توجه به این که بسیاری از مهاجران به اندازه کافی به زبان آلمانی تسلط ندارند، وزیران ادغام آلمان می‌خواهند دست به کار شوند و برای رفع این مشکل اقدامات بیشتری انجام دهند. 

الکه برایتن باخ، (از حزب چپ آلمان) که ریاست کنفرانس وزیران ادغام را برعهده دارد و در برلین سناتور ادغام، کار و امور اجتماعی است، گفت: «زبان کلید دستیابی و دسترسی به همه امکانات است. به این خاطر ما برای همه اشخاصی که به این جا می آیند، نیازمند دسترسی به کورس‌های زبان هستیم.» خانم برایتن باخ، پیش از این دیدار دو روزه که قرار است روز پنجشنبه در برلین برگزار شود، گفت، به این منظور باید امکانات مختلفی که در سطح فدرال، ایالات و نواحی وجود دارند، بهتر از گذشته هماهنگ شوند و استندردهای مختلفی که در مورد کیفیت کورس‌های زبان وجود دارند، باید هم‌سطح شوند. او گفت: «دراین زمینه تا به حال هیچ‌گونه هماهنگی وجود ندارد و این یک مشکل جدی است.» 

پناهجویان در حال آموزش زبان آلمانی

او از حکومت آلمان فدرال خواست که همه مهاجران به کورس‌های ادغام دسترسی داشته باشند. این کورس‌ها از سوی اداره آلمان فدرال برای مهاجرت (بامف) عرضه می‌شوند و شرکت کنندگان در مورد زبان آلمانی و کشور آلمان اطلاعات جامعی کسب می‌کنند. 

تا به حال فقط اشخاصی اجازه شرکت دراین کورس‌ها را دارند که از نگاه «بامف» امکان اقامت (درازمدت) آن‌ها در آلمان وجود دارد. مهاجرانی که از کشورهای موسوم به امن به آلمان آمده اند و یا به طور مثال مهاجران افغان از شرکت دراین کورس‌ها محروم هستند. 

خانم برایتن باخ، با انتقاد از این وضعیت آن را «بی معنا و نامعقول» خواند. او گفت، قانونگذار از یک سو امکان دسترسی این اشخاص به یادگیری حرفه و اشتغال را تسهیل کرده، اما از سوی دیگر آن‌ها را از شرکت در کورس‌های زبان محروم کرده استبه گفته او، وزیران ادغام آلمان فدرال می‌خواهند دراین کنفرانس دو روزه در مورد حمایت و کمک بیشتر برای یادگیری زبان آلمانی به توافق برسند و دراین زمینه به طور رسمی تصمیم بگیرند.

استفاده بهتر از امکانات دیجیتالی و کمک به مادران  برای شرکت در کورس‌های زبان در شمول این تصمیم خواهد بود.

این خانم سیاستمدار آلمانی درادامه گفت، امکان شرکت دراین کورس‌ها نه تنها برای مهاجران، بلکه باید برای شهروندان اتحادیه اروپا نیز فراهم شود. او تاکید کرد: «زبان کلید ادغام در جامعه است. بدون یادگیری زبان امکان پیدا کردن کار وجود ندارد و مهاجران نمی توانند به بخشی از این جامعه تبدیل شوند.»

به گفته وزارت داخله آلمان فدرال، در ۹ ماه نخست سال  ۲۰۱۸ تقریبا نیمی از شرکت کنندگان در امتحان زبان آلمانی (که از سوی اداره مهاجرت برگزار می‌شود)، ناکام ماندند.  

زنان مهاجر دریکی از صنف های درسی در آلمان

بنا به اطلاعات روزنامه آلمانی «راینیشه پست» (شماره روز چهارشنبه) یوآخیم اشتامپ، وزیر ادغام آلمان فدرال می خواهد برای مهاجرانی «که دستاوردهای ویژه‌ای در زمینه ادغام داشته اند» و دست کم چهارسال در آلمان اقامت داشته اند، امکان کسب شهروندی این کشور را فراهم کند. 

در ادامه گزارش این روزنامه با رجوع به اطلاعات وزارت نامبرده آمده است، اشتامپ می‌خواهد در کنفرانس وزیران ادغام پیشنهادی دراین زمینه ارائه کند. 

مهاجران تا به حال فقط زمانی می‌توانند تابعیت آلمان را به دست بیاورند که با مدرک اقامت دست کم هشت سال دراین کشور به سر برده باشند. فقط در برخی موارد معدود هفت یا هشت سال اقامت هم کافی است.


 

در همین زمینه