عکس از آرشیف/ پولیس سلوانیا گروهی از مهاجرین را در مرز بازداشت کرد.
عکس از آرشیف/ پولیس سلوانیا گروهی از مهاجرین را در مرز بازداشت کرد.

پولیس سلوانیا گفته است که در جریان روزهای اخیر، چندین گروه مهاجرین را در مرز این کشور متوقف کرده است. بخشی از این افراد می‌خواستند که از کرواسیا وارد سلوانیا شوند و شماری هم در تلاش رفتن به ایتالیا بوده اند.

پولیس سلوانیا از ممانعت چندین مورد تلاش مهاجرین برای عبور از مرز این کشور خبر داده است. این نیروها گفته اند، شماری از مهاجرین سعی می‌کردند که از این کشور به ایتالیا بروند، اما با اقدام بازدارنده پولیس مواجه شدند. آنان همچنان توانسته اند که گروهی از مهاجرین را که می‌خواستند از کرواسیا وارد سلوانیا شوند، متوقف کنند.

پولیس ایتالیا هم یک مرد را بازداشت کرد که ۱۲ شهروند بنگله دیشی را از سلوانیا به ایتالیا انتقال داده بود.

قضیه هایی که توسط پولیس گزارش شده است

در اخیر هفته گذشته پولیس گفت که آنان ۹ پاکستانی، ۶ الجزایری، ۴ افغان، سه مراکشی و پنج شهروند کشورهای دیگر را دستگیر کرده اند. شماری از این افراد دوباره به مرز انتقال یافته و به مقام‌های کرواسی تسلیم داده شده اند. یکی از این افراد درخواست حمایت بین المللی کرده، در حالی که دیگران در یک مرکز پذیرایی از خارجیان نگه‌داری می‌شوند.

پولیس مرزی سلوانیا سه روز قبل، ۴۱ مهاجر را بازداشت کرد که در تلاش عبور از این مرز بودند. مقامات این کشور گفته اند که در میان این افراد ۲۰ پاکستانی، ۱۱ الجزایری و سه کویتی شامل اند. مهاجرین دیگر این گروه، شهروندان مراکش، بنگله دیش، لیبیا و تونس می‌باشند.

بازداشت در مرز با کرواسیا

پولیس لیوبلیانا، پایتخت سلوانیا با نشر اعلامیه خبری گفته است که آنان یک واسطه نقلیه را که پلیت پولندی داشته و راننده آن یک شهروند اوکرایینی بوده متوقف کردند. این موتر حامل سه شهروند پاکستانی بوده که مدارک قانونی به همراه نداشته اند.

این واسطه نقلیه در نزدیکی مرز کرواسیا به دست پولیس افتاده است. پولیس این کشور در یک قضیه دیگر، روز شنبه گذشته یک موتر بلغاریایی را توقف داد که چهار پاکستانی را حمل می‌کرد.

 

در همین زمینه