اسپانیا در سال  ٢٠١٧به اولین کشور ورودی مهاجران زیرسن و بدون سرپرست بدل شده بود. عکس از خبرگزاری رویترز
اسپانیا در سال ٢٠١٧به اولین کشور ورودی مهاجران زیرسن و بدون سرپرست بدل شده بود. عکس از خبرگزاری رویترز

پولیس اسپانیا اعلام کرد که یک شبکه قاچاق مهاجران خردسال مراکشی را کشف و دستگیر کرده است. این شبکه از خانواده‌های مهاجران میخواست در بدل رهایی فرزندان شان باج بپردازند.

به گفته پولیس اسپانیا شش عضو یک شبکه قاچاق مهاجران خردسال که همه مراکشی هستند در نیمه ماه مارچ دستگیر و چهار تن آنان زندانی شدند.

این قاچاقبران بعد از ربودن مهاجران خردسال خانواده‌های آنان را تهدید می کردند که اگر در بدل رهایی کودکان شان حدود ۴٦٠ یورو باج نپردازند آنان را خواهند کشت یا اعضای بدن آن‌ها را به فروش خواهند رساند.

قاچاقبران ابتدا کودکان مهاجر را به اسپانیا می‌آوردند و سپس آن‌ها را از همان‌جا یا از مرکز حفاظت از مهاجران زیرسن اختطاف می کردند.

بر بنیاد آمار منتشر شده از سوی یک سازمان حفاظت از کودکان مهاجر، بیشتر از ٧٠٠٠ مهاجر زیرسن در سال ٢٠١٨ تنها یا با خانواده به اسپانیا مهاجرت کرده‌اند.

بیشتر این مهاجران زیرسن مراکشی هستند و دولت مراکش و اسپانیا تلاش دارند برای بازگرداندن آن‌ها به مراکش راه‌حلی جستجو کنند.


 

در همین زمینه