گونتر بورکهاردت، رئیس سازمان حقوق بشری پرو ازول در آلمان.
گونتر بورکهاردت، رئیس سازمان حقوق بشری پرو ازول در آلمان.

یک سازمان حامی حقوق بشر از "قانون بازگشت تنظیم شده" وزارت داخله فدرال آلمان انتقاد کرده است. این سازمان هدف طرح تازه وزارت داخله را انزوای اجتماعی و بیرون راندن پناهجویان به وسیله کاهش کمک‌های اجتماعی خوانده است.

سازمان حامی حقوق بشر «پروازول» از «قانون بازگشت تنظیم شده» که وزارت داخله آلمان آن را ارائه کرده، انتقاد کرده و روز جمعه اعلام کرد، هدف از آن، سلب حقوق، تمدید مدت بازداشت، انزوای اجتماعی و بیرون راندن مهاجران از طریق کاهش کمک های اجتماعی است. گونتر بورکهارت، مدیرکل این سازمان گفت: «کاهش کمک های اجتماعی در حقیقت به معنای بیرون راندن مهاجران از آلمان است تا آن ها مجبور شوند به جایی بازگردند که آنجا هیچگونه چشم اندازی ندارند.»

براساس پلان هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال قرار است که امکان کاهش کمک های اجتماعی مهاجرانی هم وجود داشته باشد که مشمول قوانین دابلین می‌شوند و علیه تصمیم انتقال به یک کشور دیگر اروپایی به محکمه شکایت کرده اند.

بورکهارت گفت: «با این اقدام رقابت بی رحمانه میان کشورهای اتحادیه اروپا برای سلب حقوق از مهاجران تسریع شده و وضعیت غیرانسانی (زندگی مهاجران) در کشورهایی مانند یونان، ایتالیا یا بلغاریا نادیده گرفته می شود.»

افزون براین سازمان پروازول شک دارد که این روش ها با کرامت انسانی که در قانون اساسی درج شده، مطابقت داشته باشد. بورکهارت گفت، محکمه قانون اساسی آلمان فدرال در سال ۲۰۱۲ حکم داد که نباید از اهمیت کرامت به خاطر سیاست مهاجرت کاسته شود. بورکهارت افزود: «کمک های اجتماعی نباید به حیث یک وسیله مورد استفاده قرار گیرند.»

برگرفته از دویچه وله


 

در همین زمینه