پناهجویان و آلمانی‌ها باهم گیتار می نوازند

گروهی از پناهجویان از کشورهای مختلف در شهر ماینز آلمان با شهروندان آلمانی گیتار می‌نوازند و آهنگ می‌خوانند. آنان می‌گویند از این طریق دوستان آلمانی یافته اند و زبان آلمانی‌شان نیز بهتر شده است.

 

در همین زمینه