پناه بردن مهاجران به کلیسا ها در آلمان باعث ایجاد مشکل حقوقی شده است
پناه بردن مهاجران به کلیسا ها در آلمان باعث ایجاد مشکل حقوقی شده است

در سال ۲۰۱۸، وزیران داخله آلمان شروط دشوارتری برای پناهندگی در کلیسا تعیین کردند. حالا کلیسای کاتولیک رهنمود کاری اش را با توجه به این قوانین به روز کرده است، اما هنوز هم در موارد معدود پناه جستن در کلیسا به عنوان «آخرین وسیله» مجاز باقی می ماند.

کنفرانس اسقف های آلمان (دی بی کا) رهنمودهایش برای پناهندگی در کلیسا را به روز کرد.  (دی بی کا) می گوید، با به روز کردن این جزوه (که در سال ۲۰۱۶ نشر شده) تحولات سال های گذشته را در نظر می گیریم.  

کنفرانس اسقف های آلمان اعلام کرد، این جزوه به روز شده است، تا کلیساها و نواحی آلمان «در مورد سنت پناهندگی در کلیسا بیشتر دقت کنند و متوجه حساسیت این موضوع باشند.«

اشتفان هسه، اسقف اعظم هامبورگ و رئیس کمیسیون مهاجرت (دی بی کا) گفت: «در موارد مشخص که شرایط برای پناهجوی اخراجی واقعا بسیار دشوار و غیرقابل قبول است، در آینده هم از پناهندگی در کلیسا به عنوان آخرین وسیله استفاده خواهد شد.»   

وزیران داخله حکومت آلمان فدرال و ایالات در تابستان سال ۲۰۱۸، مهلت موسوم به انتقال (پناهجو) را از شش ماه به ۱۸ ماه افزایش دادند. پناهجویی که قبلا وارد یک کشور دیگر اتحادیه اروپا شده، فقط پس از پایان این مهلت می تواند در آلمان تقاضای پناهندگی بدهد.

بیش از نیمی از اشخاصی که در کلیسا پناه جسته اند، باید براساس قوانین «دابلین» به یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا بروند و نمایندگان کلیسا به آن ها پناه داده اند، چون فکر می کنند که دراین موارد مشخص، شرایط برای این پناهجویان دشوار و غیرقابل قبول است. 

حالا که مهلت انتقال توسط وزیران داخله آلمان تمدید شده، پناهجویانی که در کلیساها پناه جسته اند، باید مدت بیشتری را در آن جا بمانند تا بتوانند در آلمان تقاضای پناهندگی بدهند و کلیسا در آینده باید سه برابر مبلغی را که قبلا برای آن ها هزینه می کردند، مصرف کنند.

دویچه وله- مراسم غسل تعمید در کلیسایی در اشتگلیتس برلین

موارد پناهندگی در کلیسا کاهش یافته است

پناهندگی در کلیسا اصولا غیرقانونی است. اما این اقدام به عنوان نافرمانی مدنی تحمل می شود و صدها سال است که کلیساها در موارد مشخص به متقاضیان پناه می دهند. 

اداره فدرال آلمان برای مهاجرت در این زمینه با کلیساهایی که به آوارگان پناه داده اند، همکاری می کند. اما کلیسا به تازگی از کاهش همکاری با این اداره شکایت کرده است. شمار پناهجویانی که به کلیسا پناه می برند، به طور مرکزی ثبت نمی شود.

تیم کاری فدرال دو کلیسای کاتولیک و پروتستان به نام «پناهندگی در کلیسا» به تاریخ ۹ اپریل اعلام کرد که مجموعا در ۴۲۵ مورد  ۶۸۸ تن به شمول ۱۴۶ طفل در کلیسا پناه جسته اند. با توجه به این آمار مشخص می شود که موارد پناهندگی در کلیسا از خزان سال  ۲۰۱۸ به طور ممتد در حال کاهش است.  

پس از آغاز بحران مهاجرت، فعالیت سازمان های حامی مهاجران در آلمان بیشتر شده است.

افزایش میزان تقاضاهای پناهندگی

در ماه مارچ سال ۲۰۱۹، اداره فدرال آلمان  ۱۰۹۶۵ تقاضای پناهندگی در مرحله نخست و ۱۷۹۷ تقاضا در مرحله دوم را ثبت کرد.

به این ترتیب میزان تقاضاهای پناهندگی در مقایسه با همین ماه در سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش یافته است.  

مقایسه ماه های فبروری و مارچ سال ۲۰۱۹ نشاندهنده کاهش ۱۰.۹ درصدی میزان تقاضاهای پناهندگی است. براساس آمار اداره مهاجرت میزان تقاضاهای پناهندگی از ماه جنوری تا فبروری ۱۶ درصد کاهش یافته است.

بیشترین متقاضیان پناهندگی در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ کماکان از سوریه هستند، در جایگاه دوم شهروندان عراقی قرار می گیرند. براساس آمار اداره مهاجرت آلمان میزان درخواست های پناهندگی شهروندان نایجریایی افزایش یافته و به این ترتیب متقاضیان پناهندگی از این کشور در جایگاه سوم قرار می گیرند.  


 

در همین زمینه