افزایش هزینه های کلیسای کاتولیک برای مهاجران
افزایش هزینه های کلیسای کاتولیک برای مهاجران

درخواست پناهندگی شمار زیادی از مهاجران افغان در سویدن که به مسیحیت گرائیده اند، رد شده است. هرچند کلیساهای سویدن از این تصمیم اداره مهاجرت انتقاد کرده اند، اما این اداره می‌گوید که تصمامیم‌اش را برمبنای قوانین و مقرره‌های این کشور گرفته است.

براساس گزارش شماری از رسانه‌های سویدن، حدود ۸۰ کلیسای آزاد در این کشور پرونده‌های پناهندگی حدود ۴۶۰ پناهجوی افغان را که عضو این کلیساها اند، بررسی کرده است. این کلیساها در گزارشی گفته اند که درخواست‌های پناهندگی دو سوم آنان رد شده است.

واکنش اداره مهاجرت سویدن

اداره مهاجرت سویدن به اینفومایگرانتس گفت که این اداره در مورد درخواست‌های پناهندگی براساس قانون و مقرره های نافذه این کشور تصمیم می‌گیرد.

نیکه لارسون سخنگوی این اداره می‌گوید: «این گزارش جالبی است که تعداد زیادی از پرونده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.»

او افزود: «ضروری است که ما پیوسته در مورد این قضایای پیچیده از لحاظ قانونی اطمینان حاصل کنیم. اما مهم است در نظر داشته باشیم که اداره مهاجرت سویدن و کلیسا نقش و مسئولیت‌های متفاوتی دارند. نقش ما این است که پرونده‌های پناهندگی را مطابق با قوانین و مقررات، مورد بررسی قرار دهیم.»  


اداره مهاجرت سویدن همچنین تاکید کرده که [کلیساها] تنها تصامیم این اداره را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. سخنگوی اداره یاد شده به اینفومایگرانتس گفت که برای به دست آوردن تصویر کامل باید فیصله‌های محاکم در این زمینه نیز به بررسی گرفته شوند.

نیکه لارسون سخنگوی اداره مهاجرت سویدن پرونده‌های یادشده را پیچیده عنوان کرده و علاوه نمود که « اینها موارد پیچیده‌ای هستند که ما به شرایط فردی متقاضی نگاه می‌کنیم. بنابر این ما اطمینان می‌دهیم که کارمندان مسئول پرونده به منظور ارزیابی در این موارد از آموزش و پشتیبانی مداوم برخوردار اند.»

میزان درخواست های پناهندگی افغان ها در سویدن

براساس آمار اداره مهاجرت سویدن از آغاز سال ۲۰۱۹ تا پایان ماه مارچ، ۱۸۳ شهروند افغان در این این کشور درخواست پناهندگی ارائه کرده اند که ۸۳ تن آنان زیر سن هستند. همچنین از میان درخواست‌های نخست پناهجویان افغان در این سال، تنها ۳۷ درصد آنها به گونه متناسب، پاسخ مثبت دریافت کرده اند. 

 

در همین زمینه