پارلمان اروپا روی تشدید قوانین ویزا و افزایش نیروهای محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا توافق کرد.
پارلمان اروپا روی تشدید قوانین ویزا و افزایش نیروهای محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا توافق کرد.

پارلمان اروپا روی افزایش نیروی آژانس حفاظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا تا سطح ده هزار تن توافق کرد. قوانین اعطای ویزا برای کشورهایی که در پذیرش پناهجویان رد شده همکاری نمی‌کنند، سختگیرانه‌تر خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه این هفته نتیجه مذاکرات روی افزایش نیروهای سرحدی اتحادیه اروپا را مورد تائید قرار دادند. بر اساس این توافقات، قرار است نیروی آژانس محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا (فرانتکس) تا سطح ده هزار تن افزایش یابد.

مونیکا هولمایر، نماینده حزب سوسیال مسیحی آلمان در پارلمان اروپا با تأکید بر اولویت دهی حفاظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا گفت: «با تصمیم امروز ما اروپا را مصئون‌تر کرده و حوزه شینگن خود را محافظت می‌کنیم

رقم افرادی که به گونه غیرقانونی با عبور از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا وارد کشورهای عضو آن می‌شوند، در این اواخر کاهش یافته است. آژانس محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا (فرانتکس) گفته است که در سال ۲۰۱۸ رقم این افراد به ۱۵۰ هزار و ۱۱۴ هزار تن رسیده بود.

در حال حاضر، تعداد نیروهای محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا به ۱۵۰۰ تن می‌رسد. بر اساس توافق نمایندگان پارلمان اروپا، این رقم تا سال ۲۰۲۷ به سطح ده هزار تن خواهد رسید.

افزون بر آن، قرار است این آژانس با امکانات دیگر مانند طیاره و کشتی نیز مجهز گردد.

تا حال این آژانس به منابع کشورهای عضو اتحادیه اروپا متکی است، اما در آینده قرار است برعلاوه پرسونل کشورهای عضو، خودش نیز پرسونل داشته باشد.

همچنین هرگاه یک کشور عضو اتحادیه اروپا از فرانتکس بخواهد که در بخش کنترول مرزی و روند اخراج‌ها همکاری کند، فرانتکس به یاری آن می‌شتابد.

افزون بر این، محافظین سرحدات خارجی می‌توانند که مدارک سفر پناهجویان رد شده را مورد ارزیابی قرار بدهند و دریابند کدام یک از آنها به گونه غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شده اند. قرار است در چند سال دیگر، کمیسیون اتحادیه اروپا ارزیابی کند که آیا این برنامه برای آینده لازمی دانسته می‌شود یا اینکه تغییراتی را در آن پیشنهاد کنند.

در قواعد جدید صدور ویزا همچنان آمده است، شهروندان کشورهایی که در پذیرش پناهجویان رد شده شان همکاری نمی‌کنند، برای دریافت ویزای اروپا باید طولانی تر انتظار بکشند و یا پول بیشتر بپردازند. همچنان مدت ویزای برای شهروندان چنین کشورها هم کوتاه تر خواهد بود.

کسانی که می‌خواهند به گونه قانونی وارد اتحادیه اروپا شوند، باید شش ماه قبل درخواست خود را برای دریافت ویزا ارایه کنند. پول برای دریافت ویزا در چنین کشورها، از ۶۰ یورو به ۸۰ یورو افزایش خواهد یافت. کودکان زیر شش سال، دانش آموزان و پژوهشگران استثنا خواهند بود.

با این همه، پیش از این که قانون یادشده به مرحله اجرا درآید، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید آن را مورد تایید قرار بدهند.

aj/af (dpa)


 

در همین زمینه