عکس از آرشیف/ کابینه حکومت آلمان فدرال با یک مسوده قانون در زمینه سختگیری بیشتر برای اخراج پناهجویان موافقت کرده است.
عکس از آرشیف/ کابینه حکومت آلمان فدرال با یک مسوده قانون در زمینه سختگیری بیشتر برای اخراج پناهجویان موافقت کرده است.

کابینه حکومت آلمان فدرال روز چهارشنبه گذشته با یک مسوده قانون در زمینه سختگیری بیشتر برای اخراج پناهجویان موافقت کرد. عمده ترین موارد این قانون چیست و چه محدودیت‌هایی را برای پناهجویان به همراه خواهد شد؟

براساس ارزیابی هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال، بسیاری از پناهجویانی که قرار است اخراج شوند، پنهان می شوند و به این خاطر پروسه اخراج آن ها ناکام میماند.

انتظار می رود با قانونی که حکومت آلمان روز چهارشنبه در مورد آن به توافق رسید، در این وضعیت تغییرات اساسی ایجاد شود. این قانون که توسط هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال پیشنهاد شده، مقرره های سختگیرانه تری را برای اخراج پناهجویان در نظر گرفته است. افزون بر این کابینه حکومت آلمان فدرال یک سلسله از قوانین جدید را در زمینه سیاست مهاجرت تصویب کرد.

یک نگاه کلی به مسوده این قانون:

بازداشت به قصد اخراج

براساس قانونی که توسط زیهوفر ارائه شده، اگر در تاسیساتی که به منظور بازداشت پناهجویان اخراجی در نظر گرفته شده است جای کافی وجود نداشته باشد، این پناهجویان باید به بازداشتگاه ها یا زندان های عادی انتقال داده شوند؛ جایی که افراد محکوم شده به دلیل ارتکاب جرم دوره حبس خود را می گذرانند.

اعتبار این ماده قانون از نظر زمانی به مدت سه سال محدود شده، اما منتقدان می گویند که با این کار، هرگونه تفاوت میان قوانین پناهندگی و قوانین جزایی از بین می‌رود.

براساس این قانون، بازداشت پناهجویانی که ملزم به خروج از کشور هستند، باید آسان تر شود. به این خاطر، دامنه استفاده از اصطلاح "خطر فرار" گسترش داده می‌شود و پناهجویی که به طور مکرر مرتکب اعمال خلاف می‌شود و یا آدرس مشخص و ثابت ندارد، امکان بازداشت او برای اخراج از آلمان به خاطر خطر فرار آسان تر میشود.قرار است گروه دیگری از پناهجویان افغان از آلمان در آینده نزدیک اخراج شوند.

در صورتی که یک فرد ملزم به خروج از آلمان برای انجام مصاحبه در سفارت کشور مبدایش حاضر نشود، در آینده امکان بازداشت او به خاطر عدم همکاری در تثبیت هویت وجود دارد. به این گونه توقیف عنوان «بازداشت به دلیل عدم همکاری» داده شده است. سپس او از بازداشتگاه به سفارت یا قنسولگری کشورش انتقال داده می‌شود تا پروسه اخراجش به پیش برده شود.

جایگاه جدید حقوقی برای برخی از پناهجویان با مدرک «دولدونگ»

در مسوده این قانون، برای اشخاصی که هویت شان را پنهان کرده اند یا در این زمینه دروغ گفته اند، جایگاه جدید حقوقی در نظر گرفته شده است و براین اساس به آن ها مدرک «دولدونگ برای اشخاص با هویت نامشخص» تعلق می‌گیرد.

اگر یک پناهجو پاسپورت معتبر یا مدرک جایگزین نداشته باشد، باید هر کار قابل قبولی را انجام دهد تا پاسپورت یا کارت شناسایی دریافت کند. در غیر آن، ممکن است که او به پرداخت جریمه نقدی محکوم شود. افزون بر این، امکان ممنوعیت کاری و محدودیت سکونت او به یک منطقه مشخص نیز وجود دارد.

مجرمان

براساس مسوده این قانون، اشخاصی که به طور مکرر مرتکب اعمال خلاف می‌شوند، باید اخراج شده و به طور دائمی از ورود دوباره به آلمان منع شوند. در صورتی که امکان اخراج وجود نداشته باشد، این افراد باید تحت نظارت باشند و در فواصل منظم به پولیس مراجعه کنند.

کمک دولتی (سوسیال)

پناهجویانی که قبلا در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا محافظت دریافت کرده اند، نباید حق دریافت کمک های دولتی را داشته باشند، بلکه فقط باید مبلغی برای بازگشت به آن کشوری دریافت کنند که عضو اتحادیه اروپا است و آن ها نخست به آن جا وارد شده و به حیث پناهجو ثبت شده اند. این کمک مالی برای بازگشت فقط یک بار پرداخت می‌شود.

کمک های دولتی پناهجویانی هم که محدودیت سکونت به یک منطقه مشخص را رعایت نکنند، تقاضای پناهندگی شان را با تاخیر ارائه کنند و یا در مورد منابع مالی شان سکوت کنند، کاهش داده می‌شود.

مجازات به خاطر اطلاع دادن از اخراج

براساس مسوده قانون زیهوفر، کارمندان ادارات دولتی که پناهجویان را از موعد اخراج شان باخبر کنند، در آینده مرتکب عمل خلاف قانون می‌شوند و امکان تعقیب قضایی و مجازات آن ها وجود دارد. گرچهه قرار نیست که کارمندان گروه های حامی پناهجویان و خبرنگاران به این خاطر مورد تعقیب قرار بگیرند، اما به گفته سازمان حامی پناهجویان «پرو ازول» امکان متهم کردن آن ها به هم دستی در این کار وجود دارد.

بررسی تصمیم های گرفته شده در مورد تقاضاهای پناهندگی

مهلت بررسی تصمیم های گرفته شده راجع به تقاضاهای پناهندگی از سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ از سه به پنج سال تمدید می‌شود. بر این اساس، امکان این وجود دارد که مدرک پناهندگی داده شده، بعد از بررسی پس گرفته شود.

کمک های دولتی برای پناهجویان

در صورت تصویب مسوده قانونی که هوبرتوس هایل، وزیر کار آلمان فدرال آماده کرده، کمک های دولتی برای پناهجویان (به غیر از گروه سنی شش تا ۱۳ ساله) کاهش داده می‌شود. به طور مثال پناهجویان دیگر برای تامین هزینه برق شان پول نقد دریافت نخواهند کرد. پناهجویانی که در کمپ زندگی می‌کنند، قرار است براساس این مسوده پول کمتری دریافت کنند.

کورس های ادغام

براساس مسوده قانونی که وزیر کار تهیه کرده است، قرار است در آینده همه پناهجویانی که اجازه اقامت دارند، پس از نُه ماه اقامت در آلمان اجازه شرکت در کورس ادغام و یا کورس زبانی را داشته باشند که برای یادگیری شغل های مشخص عرضه می‌شود. البته به آن ها در صورتی این اجازه داده می‌شود که در آژانس کاریابی آلمان فدرال به حیث جویای کار ثبت شده باشند.

تا به حال فقط پناهجویانی می‌توانند از این کورس ها بهره مند شوند که چشم انداز خوبی برای اقامت در آلمان دارند. این گروه از پناهجویان اکثراَ از کشورهای سوریه، اریتریا، سومالیا، ایران و عراق هستند.

پناهجویانی که مدرک «دولدونگ» دارند (به غیر از یک گروه کوچک) تقریبا به کورس های زبان دسترسی ندارند، می‌توانند پس از شش ماه از کورس های زبان آلمانی که ویژه یادگیری شغل های مشخصی هستند، استفاده کنند. این قانون شامل آن هایی هم می‌شود که ملزم به سکونت در مراکز موسوم به «انکر» هستند. در این مراکز «ثبت نامه، تصمیم گیری روی درخواست‌ها، توزیع به نواحی و بازگشت دادن پناهجویان» انجام می‌شود.

حمایت و کمک برای پیدا کردن کار

برای شهروندان خارجی در آلمان، امکان بهره مندی از بسیاری از کمک ها و اقدامات برای پیدا کردن کار یا یادگیری یک مسلک محدود است. قرار است در آینده شروطی مانند تابعیت، جایگاه حقوقی و یا مدت اقامت برای بهره مندی از اینگونه کمک ها و امکانات از میان برداشته شود.

این قانون فقط برای پناهجویان نیست، بلکه در مورد شهروندان خارجی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز صدق می‌کند.

me/aj/af (AFPD)

 

در همین زمینه