بر بنیاد قانون تازه حکومت فدرال آلمان، ظرفیت پذیرش پناهجویان در کورس‌های زبان و ادغام بالا می‌رود.
بر بنیاد قانون تازه حکومت فدرال آلمان، ظرفیت پذیرش پناهجویان در کورس‌های زبان و ادغام بالا می‌رود.

بر اساس برنامه تازه حکومت فدرال آلمان قرار است ظرفیت پذیرش سالانه کورس‌های زبان و ادغام افزایش یابد. سهولت‌های بیشتر برای پناهجویانی که دارای مدرک تحملی (دولدونگ) اند هم در این بخش فراهم می‌شود.

حکومت فدرال آلمان در نظر دارد که ظرفیت پذیرش کورس‌های زبان و ادغام را برای پناهجویان افزایش بدهد. بر اساس این برنامه، قرار است سالانه حدود ده هزار پناهجوی بیشتر بتوانند در صنوف درسی زبان آلمانی اشتراک کنند. وزارت امور کار فدرال همچنان پیش بینی می‌کند که صنوف آموزش "زبان حرفوی" هم می‌توانند در هر سال، جای بیشتری را برای پذیرش حدود ۵ هزار تن فراهم کنند. انتظار می‌رود که کورس‌های روند ادغام اجتماعی هم تا سطح ۴۴۰۰ اشتراک کننده بیشتر را بپذیرد.

پیش از این، کابینه حکومت فدرال آلمان «قانون حمایت از اشتغال برای خارجیان» را تصویب کرده بود که این قانون می‌تواند دسترسی پناهجویان را هم به آموزش زبان این کشور تسهیل کند.

سخنگوی وزارت امور کار فدرال آلمان گفته است که بر اساس برنامه تازه، همین حالا ۲۷ هزار نفری که شرایط جدید را تکمیل کنند، می‌توانند در صنوف آموزشی اشتراک کنند.

یافته‌های اداره امور مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان نشان می‌دهند که از ماه جنوری تا اخیر اکتوبر سال گذشته، در مجموع ۱۹۷ هزار واجد شرایط در کورس‌های ادغام شرکت کرده بودند.

بر اساس قانون جدید "حمایت از اشتغال برای خارجیان"، همه پناهجویانی که روند بررسی پرونده شان در حال بررسی است، می‌توانند پس از اقامت نه ماهه، در صنوف آموزشی زبان حرفوی یا ادغام اشتراک کنند. این تنها شامل کسانی می‌شود که به عنوان "افراد در جستجوی کار" رسماً ثبت شده باشند.

تا حال افرادی که دورنمای ماندن بهتر در جامعه آلمان را داشتند، می‌توانستند از این کورس‌ها مستفید شوند که پیش از همه شامل مهاجران سوریه، اریتریا، سومالیا، ایران و عراق می‌شود.

بر بنیاد مواد قانون جدید، کورس‌های زبان آلمانی به روی همه پناهجویانی که برگه تحملی حد اقل شش ماهه دارند و به عنوان افراد جویای کار به گونه رسمی ثبت شده اند، باز خواهد بود.

aj/af(EPD)


 

در همین زمینه