فلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.
فلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.

کمیسار امور پناهندگی سازمان ملل می‌گوید که اروپا در برابر یک بحران تازه مهاجرت آمادگی ندارد.

فلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که اتحادیه اروپا آمادگی لازم برای بحران مهاجرت تازه ندارد. گراندی در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی "ولت" امروز پنجشنبه گفت: «حکومت های [اتحادیه اروپا] در یک مسیر نیستند. کمپاین شماری از آنان که پناهجویان را نسبت به همه به عنوان تهدید معرفی می‌کردند، در این خصوص کمک کننده نبوده است. اروپا حالا هم برای یک بحران مهاجرت آماده نیست.»

این مقام سازمان ملل اضافه کرد که مردم در اتحادیه اروپا با خود خیلی مصروف اند. به بیان وی: «مردم اروپا هرنوع تهدید و بیجا شدن را که در اروپا اتفاق نیفتند، دست کم می‌گیرند.»

فلیپو گراندی تأکید کرد که اروپا باید این مسئولیت را بپذیرد که با بحران مهاجرت در شرق میانه، افریقا، امریکای لاتین و آسیا مقابله کند. به گفته کمیسار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اروپا باید نسبت به همه برای خاتمه بخشیدن تنش در لیبیا تلاش کند چرا که وضعیت پناهجویان در این منطقه در حال بدتر شدن است.

هرچند از زمانی که فلیپو گراندی این مسئولیت را در سازمان ملل به عهده گرفته، رقم پناهجویانی که به اروپا در حال فرار اند رو به کاهش نهاده است، اما با آنهم گراندی تأکید کرد که نباید موضوع مهاجرت از دستور کار دور قرار داده شود.

با این همه، او خواستار اتحاد همه سازمان‌های اروپایی گردید که در سیاست پناهندگان نقش دارند. گراندی تصریح کرد: «موج پناهندگی باید مدیریت شود.»


 

در همین زمینه