یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آلمانی‌ها نسبت به پناهجویان نظر منفی دارند.
یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آلمانی‌ها نسبت به پناهجویان نظر منفی دارند.

براساس یک کار تحقیقاتی جدید، بیش از نیمی از مردم آلمان نسبت به پناهجویان نظر منفی دارند. با وجود این که شمار پناهجویانی که به آلمان می آیند کاهش یافته است، پیشداوری ها علیه آن ها بیشتر شده است.

نویسندگان یک کار تحقیقاتی جدید که توسط بنیاد «فریدریش ایبرت» روز پنجشنبه در برلین معرفی شد، مواضع عوامگرایان دست راستی در میان بدنه اصلی جامعه «عادی» شده است.

این محققان گفته اند: «بخش مرکزی (بدنه اصلی) جامعه در حال از دست دادن پایه و مسیر دموکراتیک خود است.»

این بنیاد از سال ۲۰۰۲ گزارش هایی راجع راستگرایی افراطی نشر کرده است. جدیدترین گزارش آن که توسط یک گروه از محققان دانشگاه بیلفلد انجام شده، نشان می‌دهد که اکنون شمار بی سابقه ۵۴.۱ درصدی در سراسر آلمان نظر منفی نسبت به پناهجویان دارند.

مشکل بیشتر در شرق

به این ترتیب شمار شهروندان آلمانی که نسبت به پناهجویان دیدگاه منفی دارند، در مقایسه با سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. در آن زمان که چیزی به شروع بحران آوارگان نمانده بود، ۴۴ درصد از مردم آلمان نسبت به این گروه ابراز نگرانی کرده بودند.

در سال ۲۰۱۶، بعد از آمدن شمار انبوهی از مهاجران، نظرسنجی نشان داده بود که ۴۹.۵ درصد از مردم آلمان راجع به پناهجویان نظر منفی دارند.

براساس این کار تحقیقاتی که روز پنجشنبه نشر شد، بیشتر مردم در شرق آلمان نسبت به پناهجویان نظر منفی دارند. یک چهارم از جمعیت آلمان در شرق این کشور زندگی می‌کند. ۶۳ درصد از مردم در آن جا، در مورد پناهجویان اینگونه فکر می‌کردند، در حالی که در غرب آلمان میزان اشخاصی که تمایلی به دیدگاه منفی نسبت به پناهجویان داشتند، به ۵۱ درصد می‌رسید.

براساس این نظرخواهی، با وجود کاهش شمار پناهجویان در آلمان، پیشداوری ها نسبت به این گروه در میان مردم افزایش یافته است.

دموکراسی در مقابل استبداد

در این نظرخواهی که بین ماه های سپتمبر سال ۲۰۱۸ و و فبروری سال ۲۰۱۹ انجام شده است، ۱۸۹۰ تن از سراسر آلمان شرکت کردند.

ویلهلم برگهان، محقق دانشگاه بیلفلد گفت که بیشتر شرکت کنندگان از دموکراسی و ارزش های دموکراتیک استقبال کرده اند. همزمان، بسیاری از آن ها درباره دموکراسی نظریات غیرلیبرال و راجع به پناهجویان دیدگاه منفی داشته اند.

برگهان گفت: «بخشی از مردم ارزش هایی را که به آن باور دارند، در عمل پیاده نمی‌کنند».

احساسات فردی مهمتر از نظریات کارشناسان

در کل از هر پنج آلمانی یکی (برابر با ۱۹ درصد) نظر منفی نسبت به شهروندان خارجی دارد. همین تعداد نیز نسبت به مسلمانان نظر انتقادی دارد و حتی شمار بیشتری از آن ها (۲۶ درصد) اقلیت های قومی سینتی و روما را با نظر منفی می‌بینند.

همزمان، مردم آلمان بیشتر از گذشته حاضر به پذیرش همجنسگرایان و تراجنسی ها و بی خانمانان هستند و تبعیض جنسی را هم بیشتر از گذشته رد می‌کنند.

نیمی از مردم آلمان اقرار می‌کنند که بیشتر از احساسات شان تبعیت می‌کنند تا این که به نظریات کارشناسان توجه کنند. همچنین یک چهارم از شرکت کنندگان در این نظرخواهی اطمینان دارند که رسانه ها با سیاستمداران آلمانی همدست هستند.

درخواست برای تصویب یک قانون جهت حمایت از دموکراسی

به دنبال نشر این نظرخواهی، فرانسیسکا گیفای، وزیر خانواده آلمان یک بار دیگر خواهان تصویب یک قانون برای تقویت پروژه هایی شد که به هدف پیشبرد دموکراسی به جریان افتاده اند.

گیفای گفت: «سطح بالا و ممتد باور به مواقف غیرانسانی و ضد دموکراتیک نگران کننده است».

او گفت که به یک قانون جدید نیاز است «تا پیشبرد دموکراسی و تقویت جامعه مدنی فقط از یک پروژه به پروژه دیگر در جریان نباشد».

  

در همین زمینه