آلمان نسبت به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پناهجویان بیشتر را در سال گذشته پذیرفته است.
آلمان نسبت به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پناهجویان بیشتر را در سال گذشته پذیرفته است.

آلمان در سال گذشته در مقایسه با سایر اعضای اتحادیه اروپا، به تعداد بیشتری از پناهجویان پناهندگی داده یا به عنوان یک فرد نیازمند محافظت مدرک دیگری به آن ها داده است.

بر بنیاد معلومات اداره آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) در سال ۲۰۱۸ حدود ۴۰ درصد از پاسخ های مثبت به تقاضاهای پناهندگی در اتحادیه اروپا را آلمان صادر کرده بود. گفته می‌شود که این کشور نسبت به سایر اعضای اتحادیه اروپا، افراد بیشتری را پناهندگی داده است. ایتالیا و فرانسه در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

در گزارش این نهاد که پنجشنبه گذشته به نشر رسید آمده است، از مجموع ۳۳۳ هزارو ۴۰۰ پناهجو، ۱۳۹ هزارو ۶۰۰ تن آنان در آلمان پذیرفته شده اند. ایتالیا با پذیرش ۴۷ هزارو ۹۰۰ تن در جایگاه دوم و فرانسه با دادن حق پناهندگی به ۴۱ هزارو ۴۰۰ تن در ردیف سوم قرار گرفته اند.

هرچند به گونه مجموعی، سطح پاسخ مثبت به درخواست های پناهندگی در آلمان آن قدر هم بالا نبوده است. گفته می‌شود که به گونه اوسط، ۴۲ درصد از متقاضیان پناهندگی جواب مثبت دریافت کرده اند. این آمار در پرتگال، لوکزامبورگ و یا ایرلند از ۶۰ تا ۸۵ درصد بوده است. نسبت به همه کشورهای اروپایی، پولند با پذیرش ۱۴ درصد و چک با ۱۱ درصد در پایین ترین سطح قرار گرفته اند.

آلمان در سال گذشته، با درخواست پناهندگی ۳۲۵ هزارو ۴۰۰ پناهجو موافقت کرده بود.

با این همه، در سراسر اروپا آمار عمومی پذیرش پناهجویان در سال گذشته نسبت به یک سال قبل از آن کاهش داشته و به چهل درصد رسیده است.

بیشترین موارد پاسخ مثبت در این سال را شهروندان سوریه (۹۶ هزارو ۱۰۰ مورد)، پناهجویان افغان (۵۳ هزارو ۵۰۰ تن) و عراقی‌ها (۲۴ هزارو ۶۰۰ نفر) دریافت کرده اند.


 

در همین زمینه