یک مهاجرو پولیس فرانسه در  مرز مشترک ایتالیا و فرانسه. انسا/ الساندرو دی مارکو
یک مهاجرو پولیس فرانسه در مرز مشترک ایتالیا و فرانسه. انسا/ الساندرو دی مارکو

با انفاذ قانون جدید پناهندگی و مهاجرت در فرانسه، حکم "ممنوعیت بازگشت به فرانسه" درباره مهاجرانی که باید این کشور را ترک کنند با جدیت بیشتری تطبیق می‌گردد. عدم رعایت این حکم تلاش‌های آینده یک مهاجر را برای زندگی قانونی در کشورهای اروپایی به ناکامی مواجه خواهد کرد.

قانون جدید پناهندگی و مهاجرت در فرانسه، تغییراتی را در اقدامات اخراج از این کشور اعمال کرده است. سازمان حمایت از مهاجران، سیماد، معتقد است که اقدامات در این زمنیه تشدید شده است.

بر اساس قانون جدید که از اول ماه جنوری امسال( ٢٠١٩) اجرایی شده است افرادی که حکم" ترک فوری خاک فرانسه" را دریافت کرده‌اند همزمان حکم "ممنوعیت بازگشت" به این کشور را دریافت خواهند کرد.

از نظر حقوقی، افرادی که حکم "الزام ترک خاک فرانسه به گونه فوری و بدون مهلت ترک داوطلبانه" (OQTF ) را دریافت می‌کنند، همزمان "ممنوعیت بازگشت به خاک فرانسه" (IRTF ) بر آنها تطبیق می‌گردد.

ممنوعیت بازگشت به فرانسه می‌تواند یک تا پنج سال را در بر بگیرد و مهلت آن را پره فکتور ( اداره پلیس) محل سکونت فرد تعیین می‌کند.

"ممنوعیت بازگشت تا زمان بیرون رفتن مهاجر مدار اعتبار است"

سازمان‌های حمایت از مهاجران نه تنها از «همزمانی» ممنوعیت خروج/ بازگشت برای یک مهاجر انتقاد می‌کنند بلکه از نحوه اجرای آن نیز برآشفته هستند.  

ستیو ایراکوز، یک حقوقدان سازمان سیماد می‌گوید که « ممنوعیت بازگشت از روزی که مهاجر باید فرانسه را ترک کند، آغاز نمی‌شود بلکه بعد از اجرای این حکم، یعنی بیرون رفتن مهاجر اجرایی می‌گردد. در گذشته این حکم بعد از ارسال حکم توسط پست یا دادن آن به دست شخص مربوطه در کمیساریا اجرایی بود.

از سوی دیگر، ممنوعیت بازگشت به فرانسه تا زمانی که مهاجر خاک فرانسه را ترک نکرده نیز به پایان نمی‌رسد. به گونه مثال، اگر شما یک مهاجر مالیایی باشید و حکم ترک فرانسه برای دو سال همراه باحکم ممنوعیت بازگشت به آن را دریافت کنید، تنها در صورتی می‌توانید به فرانسه بازگردید که ثابت کنید طی دوسال از اروپا بیرون رفته بودید.

برای ثبوت خروج از فرانسه، یک مهاجر باید مهر ( تاپه) پولیس سرحدی را درمدرک خود داشته باشد.

حقوق‌دان سیماد می‌گوید که در اینجا هم وضعیت پیچیده است: « فرد اخراج شده باید بداند که وقتی به کشورش رسید باید کاپی پاسپورتش را به قونسولگری فرانسه ارسال و ثابت کند که حکم ممنوعیت بازگشت به فرانسه را کاملاً رعایت کرده است. این روند واقعاً پیچیده است.»

مهاجر غیرقانونی دایمی ؟

قانون جدید تصریح می‌کند کسانی که در برابر این احکام از تقلب کار می‌گیرند بازنده خواهند بود و بی‌فایده است که کسی تلاش کند در مهلت ممنوعیت بازگشت، جایی پنهان شود. ستیو ایراکوز توضیح می‌دهد:« اگر شما ممنوعیت بازگشت یک ساله دریافت کنید و در طول این مدت پنهان شوید، بی فایده است، زیرا حکم ممنوعیت بازگشت تان تمام نشده است که به شما اجازه برگشت را بدهد. در واقعیت، تا شما از اتحادیه اروپا بیرون نروید این حکم اجرایی نمی‌شود.» حتی اگر برای ٢، ٥ یا ١٠ سال هم پنهان شوید، در اصل از اتحادیه بیرون رفته‌اید و حکم ممنوعیت بازگشت به فرانسه در مورد شما قابل اجراست.

سازمان سیماد معتقد است که اعمال این روند از سوی دولت فرانسه برخی افراد را به گونه دایمی به یک فرد غیرقانونی یا بدون مدرک بدل می‌کند. به این ترتیب « مهاجرانی که از اتحادیه اروپا بیرون نرفته باشند، به گونه دایمی امکان به دست آوردن مدارک قانونی را از دست می‌دهند، حتی اگر بر حسب وضعیت جسمانی، زندگی خصوصی یا خانوادگی خود به این مدارک نیاز داشته باشند.

در یک بیانیه سازمان سیماد گفته شده که اقدامات جدید « بهترین وسیله برای از هم گسیختن زندگی افراد و ترغیب آن‌ها به یک زندگی غیرقانونی دایمی به شمار می‌رود.»

بر اساس یک گزارش وزارت داخله فرانسه، در سال ٢٠١٧، حدود ٢٥۴۴٥ حکم ممنوعیت بازگشت صادر شده است در حالی که این رقم در سال قبلی به ۴٧٩٨ حکم می رسد.

آیا فرد اخراج شده از فرانسه می‌تواند در یک کشور دیگر اروپایی شانس خود را آزمایش کند ؟

نه خیر. حکم ممنوعیت بازگشت به فرانسه در تمام اروپا قابل تطبیق است و در سیستم کمپیوتری شنگن (SIS ) ثبت می‌شود. در مهلت ممنوعیت بازگشت، یک مهاجر حق ندارد به قلمرو شنگن پا بگذارد.

مهاجری که در فرانسه حکم ممنوعیت بازگشت را دریافت کرده نمی‌تواند در اسپانیا یا ایتالیا درخواست مدرک کند.

در فرانسه فرماندار پولیس یا پره فه، تنها فردی است که صلاحیت دارد حکم ممنوعیت را لغو کند.

الزام ترک خاک فرانسه بدون ممنوعیت بازگشت

وقتی درخواست پناهندگی یک مهاجر رد می‌شود، اداره پولیس، حکم الزام ترک خاک فرانسه را با نامه راجستر شده پستی به او ارسال می‌کند.

از تاریخ وصول این نامه، پناهجو یک ماه فرصت دارد خاک فرانسه را ترک کند. این حکم را الزام ترک خاک فرانسه به صورت داوطلبانه ( شخصی) می‌نامند.


 

در همین زمینه