محکمه عالی ایتالیا. عکس از:  آرشیو مهاجر نیوز.
محکمه عالی ایتالیا. عکس از: آرشیو مهاجر نیوز.

رسانه‌های ایتالیایی می‌گویند که دادگاه‌ عالی این کشور ــ به منظور رسیدگی به پرونده درخواست پناهندگی مهاجران ــ از قضات خواسته است تا در مورد تعیین میزان خطر در کشور مبدا مهاجران تحقیق کند و به کلیشه‌ها اکتفا نکند.

بر بنیاد گزارش خبرگزاری فرانسه، جمعه ۲۶ اپریل، دادگاه عالی ایتالیا از قضات این کشور خواست تا برای رسیدگی درست به درخواست پناهندگی باید آن‌ها میزان خطر در کشور مبدا مهاجران را از طریق تحقیق تعیین کنند و به کلیشه‌های موجود اکتفا نکنند.

رسانه‌های ایتالیایی می‌گویند که دادگاه‌ عالی این کشور گفته است: «قضات ایتالیایی موظفند وضعیت واقعی کشور مبدا مهاجران را با استفاده از تحقیق رسمی‌ و کسب مدارک معتبر تعیین کنند.»

این تصمیم پس از آن گرفته می‌شود که با به روی کار آمدن ماتیو سالوینی در ایتالیا سیاست‌های ضد مهاجر در این کشور رو به افزایش است.

خبرگزاری فرانسه می‌گوید که در روز‌های اخیر، دادگاه کیفری رم به نفع یک شهروند پاکستانی حکم صادر کرده است. درخواست پناهندگی این مهاجر پاکستانی پیش از این تصمیم توسط دو دادگاه  دیگر در ایتالیا رد شده بود. گفته می‌شود که دلیل اصلی جواب رد به درخواست این مهاجر وضعیت داخلی پاکستان بوده است. حال، بر اساس درخواست دادگاه‌ عالی ایتالیا، درخواست پناهندگی این مهاجر پاکستانی، به دلیل وضعیت کنونی کشور پاکستان، دوباره مطالعه خواهد شد.

در همین حال، یک گزارش ۶۰ صفحه‌ای که به تازگی توسط سازمان سیماد نشر شده است می‌گوید: «بر اساس قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا، درخواست پناهندگی مهاجران دوبلینه شده باید توسط نخستین  کشور اروپایی که آن‌ها وارد آن می‌شوند برسی شود و این یک قانون غیر منطقی است.» بر اساس این گزارش، رسیدگی به پرونده درخواست پناهندگی مهاجران بین ۶ تا ۱۸ ماه طول می‌کشد و اغلب به مهاجران جواب رد داده می‌شود.

دولت پوپولیست ایتالیا در ماه سپتامبر سال گذشته یک قانون ضد مهاجرت را به تصویب رساند. هدف از تصویب این فرمان تسریع رسیدگی به درخواست پناهندگی مهاجران اعلام شده است. طبق یکی از لایحه‌های بحث‌برانگیز این قانون، اخراج مهاجران از ایتالیا و محروم ساختن آن‌ها از شهروندی این کشور آسان‌تر شده است.

 


 

در همین زمینه