Credit: picture-alliance/dpa/ORESTIS PANAGIOTOU/ هر کشور اتحادیه اروپا در اعطای شهروندی شرایط خاص خود را دارد.
Credit: picture-alliance/dpa/ORESTIS PANAGIOTOU/ هر کشور اتحادیه اروپا در اعطای شهروندی شرایط خاص خود را دارد.

هر کشور اتحادیه اروپا، در دادن تابعیت برای شهروندان خارجی شرایط خاص خود را دارد. این روند در هر کشور چندین سال را در بر می‌گیرد و مقداری هزینه هم دارد. مهاجر نیوز در این مطلب نگاهی به به کشورهای پولند، یونان و فنلند انداخته است.

پولند (اتحادیه اروپا)

برای کسب شهروندی پولند (لهستان) چندین راه مختلف وجود دارند. بانک اطلاعات پناهندگی تصریح می‌کند که هر فرد خارجی با پر کردن یک برگه درخواستی می‌تواند برای گرفتن تابعیت این کشور تقاضا کند. او باید توضیح بدهد که چرا خواهان شهروندی پولند است و سپس، این فرم درخواست را به یکی از قنسولگری های این کشور یا یک اداره نظامی تحویل بدهد.

بعد این تقاضانامه به رئیس جمهور پولند می‌رسد. برای کسب تابعیت این کشور به دانستن زبان پولندی نیاز نیست و ممکن است که این اقدام هیچگونه هزینه‌ای هم برای فرد درخواست کننده در پی نداشته باشد. به هر حال، تصمیم رئیس جمهور در این مورد نهایی است و امکان اعتراض به آن وجود ندارد.

اگر یک متقاضی نخواهد که از این طریق اقدام کند، گزینه دیگری هم وجود دارد. در صورتی که او اجازه اقامت دائم پولند یا اجازه اقامت درازمدت در اتحادیه اروپا را داشته باشد، می‌تواند برای کسب تابعیت پولند اقدام کند.

هم پناهندگان و هم اشخاصی که محافظت فرعی دریافت کرده اند، می‌توانند برای دریافت اقامت دائم در پولند درخواست کنند. این افراد باید پیش از ارایه درخواست، حد اقل پنج سال در پولند زندگی کرده باشند. مدت زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی آن‌ها نیز به عنوان بخشی از اقامت آن ها در پولند حساب می‌شود.

یک فرد پناهنده که با اجازه اقامت قانونی دو سال در پولند زندگی کرده باشد، می‌تواند شهروندی پولند را به دست بیاورد. این قانون شامل حال اشخاصی که محفاظت فرعی دریافت کرده اند، نمی‌شود.

آن ها باید برای کسب تابعیت پولند همان شرایط را تکمیل کنند که برای شهروندان خارجی دیگر در نظر گرفته شده است.

براین اساس، آن‌ها باید با اجازه اقامت دست کم دو تا سه سال در پولند زندگی کرده باشند و یا به طور قانونی دست کم ده سال در این کشور به سر برده باشند تا بتوانند برای کسب تابعیت اقدام کنند.

فرد درخواست کننده صرف نظر از جایگاه قانونی، باید ثابت کند که بر زبان پولندی (حد اقل سطح B1) به خوبی تسلط دارد.

روندهای آزمون زبان پولندی به گونه زودهنگام برگزار نمی‌شوند. این روند می‌تواند پرهزینه باشد. هزینه این آزمون (بین ۹۰ تا ۱۸۰ یورو است که رقم دقیق آن به سن درخواست کننده و میزان تسلط او بر این زبان بستگی دارد). 

این امتحان در سال ۲۰۱۹ سه بار برگزار می‌شود: فرصت نخست برای شرکت در این امتحان ماه مارچ بود که سپری گردید. پس از انجام امتحان زبان، هزینه دریافت شهروندی پولند ۲۱۹ زلوتی معادل (با ۵۱ یورو یا ۵۷ دالر امریکایی) می‌باشد. از جانب دیگر، براساس قوانین پولند امکان داشتن تابعیت دوگانه هم وجود دارد.

بنابر گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، یک شهروند خارجی که دست کم دو سال مقیم پولند باشد و در این زمان اجازه اقامت دائم یا اجازه اقامت بلند مدت اتحادیه اروپا را داشته باشد و دست کم سه سال از ازدواجش با یک شهروند پولندی بگذرد، می‌تواند برای کسب شهروندی پولند درخواست بدهد.

 فنلند (اتحادیه اروپا)

شرایط کسب شهروندی فنلند را اداره مهاجرت این کشور (Maahanmuuttovirasto Migrationsverket) تعیین می‌کند. 

درخواست کننده باید این شرایط را تکمیل کند:

 • دست کم ۱۸ سال سن داشته باشد و هویتش کاملا مشخص شده باشد(پاسپورت معتبر ارائه کند)
 • زبان فنلندی یا سویدنی را به اندازه کافی بفهمد. اگر گوش های فرد متقاضی سنگین باشد و یا کاملا ناشنوا باشد، تسلط او بر زبان اشاره فنلندی یا سویدنی هم کافی است
 • پنج سال گذشته را در فنلند زندگی کرده باشد و یا پس از رسیدن به سن ۱۵ سالگی هفت سال کامل را در این کشور سپری کرده باشد و از این دوره، دو سال اخیر را باید بدون وقفه در این کشور زندگی کرده باشد 
 • هیچگونه سابقه جرمی نداشته باشد (به استثنای جرائمی که دوسیه آن با پرداخت یک جریمه جزئی بسته شده باشد)
 • براساس حقوق عمومی مقروض نشده باشد (بدهی مالیاتی، جریمه و هزینه شفاخانه شامل این بدهکاری ها است)
 • منبع درآمدش را نشان بدهد و ثابت کند که می‌تواند نیازهای خود و (خانواده اش) را به این وسیله به طور مستقل تامین می‌کند
 • منبع درآمدش را نشان بدهد که می‌تواند همه نیازمندی‌هایش را با آن تامین کند
با این وجود تحت شرایط خاصی می‌توان دوره اقامتی را که فرد متقاضی باید در فنلند گذرانده باشد، کاهش داد:

 • اگر فرد درخواست کننده به اندازه کافی بر زبان فنلندی تسلط داشته باشد. 
 • باید پیش از ارائه تقاضا چهار سال و پس از رسیدن به سن ۱۵ سالگی شش سال را در این کشور به سر برده باشد و دو سال اخیر را بدون وقفه در این کشور سپری کرده باشد
 • اگر همسر فرد متقاضی فنلندی باشد و آن‌ها دست کم سه سال باهم زندگی کرده باشند، این فرد می‌تواند پس از چهارسال متوالی زندگی در فنلند، برای کسب شهروندی این کشور اقدام کند
 • اگر فرد متقاضی به حیث پناهجو به این کشور آمده باشد و یا محافظت فرعی دریافت کرده باشد، می‌تواند پس از چهارسال زندگی بدون وقفه در فنلند تابعیت این کشور را کسب کند و یا پس از رسیدن به سن ۱۵ سالگی باید دست کم شش سال را در این کشور به سر برده باشد و دو سال از این دوره باید بدون وقفه بوده باشد
تقاضای تابعیت فنلند به طور الکترونیکی ، ۳۸۰ یورو و به طور غیرالکترونیک ۴۸۰ یورو هزینه دارد و رسیدگی به درخواست های متقاضیان پنج تا نُه ماه به طول می‌انجامد.

یونان (اتحادیه اروپا)

بنابر گزارش پایگاه اطلاعاتی پناهندگان، قانون شهروندی یونان به شهروندان خارجی اجازه می‌دهد که تحت شرایط ذیل، تابعیت این کشور را به دست بیاورند:

 • به سن بلوغ (۱۸ سالگی) رسیده باشند
 •  در ده سال گذشته مرتکب جرائم جدی که منجر به محکومیت می‌شود، نشده باشند
 • برایش ممنوعیت اخراج به کشور مبدأ صادر نشده باشد
 • پیش از ارائه تقاضا هفت سال پی در پی در یونان زندگی کرده باشد (این دوره برای پناهندگان به سه سال کاهش میابد، اما شامل حال افرادی که محافظت فرعی دریافت نمی‌شود)
 •  بر پایه جایگاه قانونی شان اجازه اقامت داشته باشند.

  اشخاصی که تقاضای کسب شهروندی یونان را دارند باید تا اندازه ای بر زبان یونانی تسلط داشته باشد،در اقتصاد یونان و زندگی اجتماعی مدغم شده باشند و بتوانند در زندگی سیاسی سهم بگیرند.

پروسه کسب تابعیت یونان بسیار طولانی است. دونیا میاتویچ، کمیسار حقوق بشر شورای اروپا گفت که این روند دریونان به طور متوسط ۱۴۹۴ روز (بیش از چهار سال) به طول می انجامد.

هزینه ارائه تقاضای شهروندی برای پناهجویان ۱۰۰ یورو و برای پناهجویانی که محافظت فرعی دریافت کرده اند، ۷۰۰ یورو است.

اگر همه شرایط برآورده شوند، تقاضا به کمیته مسئول ارائه خواهد شد. اگر کمیته به این نتیجه برسد که امتحان از فرد متقاضی یا مصاحبه با او نتیجه بخش است، وزارت داخله دراین باره تصمیم می‌گیرد که آیا او شایستگی دریافت تابعیت یونان را دارد یا خیر.

اگر این مساله تایید شود، فرد درخواست کننده یک سال پس از دریافت پاسخ مثبت فرصت دارد تا سوگند وفاداری به یونان را یاد کند.

براساس قوانین یونان، امکان دریافت تابعیت دوگانه نیز وجود دارد.

یادداشت: این بخش دوم گزارش اینفومایگرانتس راجع به چگونگی دریافت تابعیت در کشورهای مختلف اروپایی است. برای مطالعه بخش نخست (کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، سویدن، دنمارک، بریتانیا، هالند، پرتگال، سویس، ناروی) اینجا را فشار بدهید.


 

در همین زمینه