بر بنیاد یک پژوهش، بخش عمده‌ای از پناهجویان تازه وارد خواهان ادغام کامل در جامعه آلمان اند.
بر بنیاد یک پژوهش، بخش عمده‌ای از پناهجویان تازه وارد خواهان ادغام کامل در جامعه آلمان اند.

بر اساس یک کار تحقیقاتی از دانشگاه شیلَر در شهر یِنای آلمان، ۹۲ درصد از پناهجویانی که از سال ۲۰۱۳ وارد ایالت تورینگن شده اند، می‌خواهند در جامعه ادغام شوند. اما برخی از نتایج به دست آمده این پژوهش بحث برانگیز است.

یافته‌های این تحقیقات نشان می‌دهند که ۸۰ درصد از این پناهجویان می‌خواهند فرهنگ آلمانی را بپذیرند، اما هم‌زمان فرهنگ وطن شان را نیز حفظ کنند. این تحقیق به سفارش حکومت ایالتی تورینگن انجام شده است.

اندریاس بیلمن، پروفیسور دانشگاه شیلر در شهر ینا گفت، این کار تحقیقاتی نشان می دهد که ۱۲ درصد از پناهجویان می خواهند جذب جامعه آلمان شوند و خود را از فرهنگ کشور مبدأشان خود را کنار بکشند.

تیم کاری اندریاس بیلمند، در دوره زمانی مارچ تا اکتبر سال ۲۰۱۸ با ۹۰۶ پناهجو در سنین ۱۸ تا ۶۸ ساله مصاحبه کرده است.

بیشتر پناهجویانی که در این کار تحقیقاتی سهم گرفته اند، از سوریه (۴۹ درصد) و افغانستان (۲۷ درصد) هستند.

در مجموع پناهجویان از ۱۹ کشور مختلف در این کار تحقیقاتی شرکت کردند. به گفته بیلمن، برخی از نتایج به دست آمده از این مصاحبه ها، بحث برانگیز شده اند. تقریبا نیمی از پناهجویانی که در این مصاحبه شرکت کردند، با تصوری که در مورد برابری زن و مرد در آلمان و اروپا حاکم است، موافق نیستند.

میریام کروپا، مامور مهاجرت گفت، تورینگن نخستین ایالتی است که برای انجام چنین کار تحقیقاتی اقدام کرده است.

براساس این کار تحقیقاتی، ۸۸ درصد از پناهجویان مصمم هستند که کار پیدا کنند. ۲۰ درصد از آن‌ها کار پیدا کرده اند. یک سوم از آنان، دوره کارآموزی یا دوره یادگیری یک حرفه را به پایان رسانده اند. بربنیاد این پژوهش، فقط ۴۱ درصد از آن‌ها فکر می‌کنند که می‌توانند در تورینگن آینده‌ای داشته باشند. ۳۹ درصد از پناهجویان می‌خواهند به ایالت دیگری بروند، ۲۰ درصد دیگر می‌خواهند به وطن شان بازگردند و ۶ درصد به کشور دیگری مهاجرت کنند.

me/aj(dpa)


 

در همین زمینه