پولیس آلمان سه کودکی را که قاچاقبران در یک تانک تیل رها کرده بودند، به دست آورد.
پولیس آلمان سه کودکی را که قاچاقبران در یک تانک تیل رها کرده بودند، به دست آورد.

پولیس آلمان سه کودکی را به دست آورد که از سوی قاچاقبران انسان در یک تانک تیل در ایالت بایرن آلمان رها شده بودند.

پولیس آلمان سه کودک را از یک تانک تیل در منطقه کلایس ایالت بایرن این کشور، به دست آورده است. قاچاقبران انسان، این کودکان را در این محل رها کرده بودند. پولیس شهر روزنهایم گفته است که کودکان به دست آمده در سنین ۲ تا ۱۱ سالگی قرار دارند. مقامات تا هنوز نتوانسته اند که گروه قاچاقبران را به دست آورند.

در مورد دیگر، پولیس منطقه گارمیش-پارتنکیرشن پنجشنبه شب یک واسطه نقلیه با نمبر پلیت آلمان را متوقف کرد که راننده ۴۲ ساله این موتر شهروند آلمانی بود. این موتر دو کودک و دو جوان را حمل می‌کرد که پاسپورت ترکی با خود داشتند. میعاد پاسپورت های آنان خاتمه یافته بود و ویزای آلمان را با خود نداشتند.

بر بنیاد معلومات ابتداییه، قاچاقبران می‌خواستند که این افراد را به آلمان انتقال بدهند. افراد به دست آمده چندین روز را در لاری باربری سپری کرده بودند که سرانجام قاچاقبران آنان را در دو موتر تیزرفتار، جابجا کرده بودند. با این همه، گفته می‌شود که افراد به دست آمده به دلیل این که کٌرد تبار می‌باشند، در کشورشان زیر پیگرد قرار داشته اند.
 

در همین زمینه