اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان، زمینه اشتراک در کورس های  ادغام را، برای بیش از یک میلیون تن فراهم کرده است.
اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان، زمینه اشتراک در کورس های ادغام را، برای بیش از یک میلیون تن فراهم کرده است.

از سال ۲۰۱۵ به این طرف، زمینه سهم گیری بیش از یک میلیون مهاجر و پناهجو در کورس‌های ادغام، در آلمان فراهم شده است.

اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان (بامف) می‌گوید که در چهار سال گذشته، بیش از یک میلیون مهاجر و پناهجو توانسته اند که در کورس‌های ادغام این کشور شامل شوند. 

بیش از نیمی از این افراد را شهروندان سوریه، عراق، ایران، سومالیا و اریتریا تشکیل می‌دهند. این اداره همچنان می‌گوید که یک چهارم آنان شهروندان اعضای دیگر اتحادیه اروپا و کشورهای غیراروپایی بوده اند.

در سال ۲۰۱۸، حدود ۲۵۶ هزارو ۲۰۰ تن اجازه شامل شدن به کورس ادغام را دریافت کرده اند. این رقم پس از سال ۲۰۱۵، برای اولین بار در سطح پایین تر قرار گرفته است که دلیل آن، کاهش در آمار پناهجویان تازه وارد به آلمان می‌باشد.

اوتا زاومویبر مایر، مسئول روند ادغام اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال گفت که در کورس‌های ادغام، زمینه یادگیری زبان، از "صفر" تا سطح مهارت زبان حرفه‌یی امکان پذیر است. به بیان وی، رقم شرکت کنندگان در کورس‌های سوادآموزی از سال ۲۰۱۵ به این طرف به گونه چشمگیر افزایش یافته است.

این اداره می‌افزاید که از چندین سال به این طرف، ۹۰ درصد از شرکت کنندگان توانسته اند که در آزمون زبان آلمانی، مدرک (A2) و (B1) را به دست آورند.

 

در همین زمینه