حکومت فدرال آلمان در نظر دارد که یک برنامه آزمایشی را به هدف ادغام پناهجویان در این کشور روی دست بگیرد.
حکومت فدرال آلمان در نظر دارد که یک برنامه آزمایشی را به هدف ادغام پناهجویان در این کشور روی دست بگیرد.

حکومت آلمان می‌خواهد شهروندانی را که علاقمند همکاری در امور پناهجویان اند، از نزدیک در ادغام پناهجویان تازه وارد شامل سازد. قرار است در این برنامه پناهجویانی که نیاز خاص به حفاظت دارند، در آلمان اسکان داده شوند.

در یک برنامه آزمایشی حکومت آلمان فدرال قرار است شهروندانی که علاقمند کار با پناهجویان اند، حکومت را امسال در پذیرش و ادغام ۵۰۰ پناهجو یاری رسانند.

وزارت داخله آلمان فدرال روز دوشنبه اعلام کرد که شهروندان داوطلب در این برنامه آزمایشی در مراقبت از پناهجویان سهم می‌گیرند، به آن ها در امور اداری، یافتن خانه، جستجوی کار و پیدا کردن مکتب و سایر موارد یاری می‌رسانند.

انته ویدمن-ماوتس، مسئول امور ادغام حکومت آلمان فدرال گفت که هدف این برنامه این است که شهروندان علاقمند به همکاری در این زمینه به عنوان مربی «ادغام موفقانه اجتماعی» این پناهجویان را ساده و ممکن سازند. او افزود: «از این کار هم افراد نیازمند به حفاظت و هم کل جامعه نفع می برند».

شتیفن مایر، سکرتر پارلمانی وزارت داخله آلمان فدرال گفت که این برنامه «همکاری مشترک واقعی میان دولت و جامعه مدنی» است.

این مربیان قرار است به پناهجویان تازه وارد هم از نظر معنوی و هم از نظر مالی کمک کنند.

براساس این برنامه، هر پنج مربی باید تعهد بسپارند که برای یک یا چند پناهجو یک اقامتگاه مناسب پیدا کنند و برای دو سال کرایه خانه را بدون مصارف آب و برق بپردازند. علاوه بر آن، این مربیان باید دست کم به مدت یک سال این پناهجویان را در مسیر اشتراک شان در امور اجتماعی و جامعه همراهی کنند.

قرار است تحت این برنامه سر از تابستان امسال حدود ۵۰۰ پناهجویی که نیاز خاص به محافظت دارند، براساس دلایل بشردوستانه در آلمان اسکان داده شوند. پروژه های مشابهی قبلاَ در کانادا و بریتانیا نیز وجود داشته است.

در این رابطه یک مرکز ارتباطی نیز ایجاد می‌شود تا کسانی که علاقمند مراقبت از پناهجویان هستند، معلومات و مشورت دریافت کنند. در این برنامه آزمایشی فعلاَ نمایندگانی از سازمان های کاریتاس، صلیب سرخ آلمان و کلیسای پروتستانت در ویستفالن سهم دارند. این برنامه که مسئولیت اش را وزارت داخله فدرال، اداره مهاجرت و پناهندگی و مسئول ادغام حکومت آلمان به عهده دارند، از سوی بنیاد برتلزمن و بنیاد مرکاتور کمک مالی دریافت می‌کنند.

این مطلب پیش از این در رسانه همکار ما (دویچه وله) به نشر رسیده بود.

 

در همین زمینه