شرایط اعطای شهروندی در بریتانیا، سویدن و دنمارک در برخی موارد شباهت دارند و در بیشتر بخش ها متفاوت اند.
شرایط اعطای شهروندی در بریتانیا، سویدن و دنمارک در برخی موارد شباهت دارند و در بیشتر بخش ها متفاوت اند.

هرگاه یک متقاضی، اقامت دایم یا برگه اقامت سویدن را داشته باشد، دوره زمانی برای دریافت حق شهروندی از روز ورودش به این کشور در نظر گرفته می‌شود. این مطلب به شرایط اعطای حق تابعیت در بریتانیا، سویدن و دنمارک پرداخته است.

سویدن (اتحادیه اروپا)

قانون تابعیت سویدن تصریح می‌کند، کسانی که می‌خواهند شهروندی این کشور را به دست آورند باید موارد ذیل را انجام بدهند:

-         هویت خود را ثابت بسازند

-         حد اقل ۱۸ ساله باشند

-         اجازه اقامت دایمی، یا حق اقامت و یا کارت اقامت داشته باشند

دوره زمانی که باید پیش از درخواست برای شهروندی در این کشور سپری نموده باشند، وابسته به وضعیت زندگی و قانونی متقاضی می‌باشد. شرایط عمومی همین است که باید فرد متقاضی پنج سال متوالی را در سویدن سپری کرده باشد. هرگاه این فرد پناهنده باشد، این زمان به مدت چهار سال در نظر گرفته می‌شود.

هرگاه یک متقاضی، اقامت دایم یا اجازه اقامت داشته باشد دوره زمانی دریافت حق شهروندی از روز ورودش به سویدن آغاز می‌شود. در غیر آن، همین که درخواست ارایه شود و مورد تایید قرار بگیرد، این دوره زمانی حساب می‌شود. در صورتی که درخواست یک متقاضی رد شود، این زمان پس از آن در نظر گرفته می‌شود که درخواست مجددش پذیرفته شود.

هرگاه درخواست کننده حق شهروندی سویدن متأهل باشند و یا با یک شهروند سویدنی راجستر شده زندگی مشترک داشته باشد، زمان انتظار برای دریافت تابعیت برایش سه سال در نظر گرفته می‌شود. کسانی که می‌خواهند از این مسیر حق شهروندی سویدن را به دست آورند، باید با شریک زندگی خود حد اقل دو سال را یکجا زندگی کرده باشند.

در صورتی که یک فرد پیش از این به هدف گرفتن شهروندی سویدن تلاش کرده باشد که با جعل هویت و با نام دیگر وارد این کشور شده باشد؛ در حالی که ممنوعیت سفر به سویدن بالایش وضع گردیده است، ممکن است که این موضوع دریافت شهروندی را برایش دشوار کند. با این همه، تصمیم روی اعطای تابعیت را آژانس مهاجرت این کشور اتخاذ می‌کند.

دنمارک (اتحادیه اروپا)

ایوا ایرسبول، همکار در انستیتوت حقوق بشر دنمارک در گفت‌وگو با سازمان پناهندگان دنمارک این کشور گفت که حق شهروندی تنها از طرف پارلمان دنمارک داده می‌شود. وزیر امور مهاجرین و ادغام این کشور به عنوان یک همکار با کمیته بخش تابعیت کار می‌کند. درخواست به وزارت روند ادغام فرستاده شود و این شرایط را باید دارا باشد:

-         اعلامیه وفاداری به دنمارک و جامعه این کشور را امضا کند

-         سابقه جرمی نداشته باشد

-         قرضدار دولت نباشد

-         کمک اجتماعی دریافت نکند (با چند استثنا)

-         مدرک حد اقل (B2) در زبان دنمارکی داشته باشد

-         آزمون حق شهروندی ۲۰۱۵ را موفقانه سپری کرده باشد

-         اشتراک در مراسم اعطای شهروندی، دست تکان دادن با یک مقام و امضای اعلامیه انطباق با قانون اساسی دنمارک کرده باشد

برای کسانی که از لحاظ روانی و فزیکی قادر به انجام این کار نیستند، برخی استثنا‌ها در نظر گرفته می‌شود.

کسانی که بی وطن (بدون تابعیت) باشند، در صورتی می‌توانند شهروندی دنمارک را به دست آورند که در قلمرو این کشور به دنیا آمده باشند و تابعیت کشور دیگری را نگرفته باشند. پناهندگان بی وطن (بدون تابعیت) می‌توانند هشت سال را پیش از ارایه درخواست، در این کشور سپری کنند. هزینه درخواست تابعیت ۳۸۰۰ کرون دنمارکی معادل (۵۰۹یورو) می‌شود. از سال ۲۰۱۵ به این طرف، داشتن تابعیت دوگانه در دنمارک به رسمیت شناخته شده است.

 بریتانیا (به نظر می‌رسد که دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد بود)

افراد در وضعیت پناهندگی و کسانی که زیر چتر حفاظت محدود در بریتانیا قرار دارند، نمی‌توانند درخواست حق شهروندی را تا زمانی ارایه کنند که اجازه اقامت نامحدود حد اقل ۱۲ ماهه را به دست آورند. دفتر امور خانواده‌ها، شرایط ذیل را برای کسانی که با شهروندان بریتانیایی ازدواج نکرده اند، تعیین کرده است:

-         حد اقل ۱۸ ساله باشند

-         ذهن سالم داشته باشند

-         شرایط اقامت را تکمیل کرده باشند

-         شخصیت خوب داشته باشند

-         دانش کافی در مورد زبان انگلیسی، ولزی یا اسکاتلندی داشته باشند و مدرک ارایه کنند

-         دانش کافی در مورد زندگی در بریتانیا داشته باشد و مدرک هم برای اثبات آن ارایه کند

درخواست کنندگانی که با شهروندان بریتانیایی ازدواج کرده باشند هم باید شرایط یادشده را تکمیل کنند.

برخی موارد استثنایی در مورد زبان و دانش کافی در مورد شرایط زندگی برای کسانی که با یک شهروند بریتانیایی ازدواج می‌کنند، در نظر گرفته می‌شود.

کودکان زیر ۱۸ سالگی تنها با درخواست شفاهی نمی‌توانند شهروندی این کشور را به دست آورند، بلکه باید به گونه نوشتاری این درخواست را انجام بدهند. این امر شامل کسانی هم می‌شود که در داخل و یا خارج بریتانیا به گونه بی وطن (تابعیت کشوری را نداشته باشند) تولد شده باشند.

هزینه درخواست شهروندی در بریتانیا ۱۲۳۶ پوند معادل (۱۴۳۰ یورو) می‌شود.

ایتالیا، اسپانیا و اتریش در اعطای شهروندی چه شرایط را در نظر می‌گیرند؟

شرایط اعطای تابعیت در سلواکیا، سلوانیا، هنگری و لوکزامبورگ چیست؟

 یادداشت نویسنده: این معلومات شاید کامل نباشد و نمی‌توان به جای مراجعه به وکیل از آن استفاده کرد.  

 

در همین زمینه