تعدادی از مهاجران افغان در یکی از جاده‌های ترکیه. عکس خبرگزاری رویترز
تعدادی از مهاجران افغان در یکی از جاده‌های ترکیه. عکس خبرگزاری رویترز

دفتر نمایندگی سیاسی افغانستان در استانبول می‌گوید که مقام‌های ترکیه، برنامه تازه را در خصوص ساده سازی صدور ویزا برای افغان‌ها در نظر دارند. ترکیه در عوض می‌خواهد، شهروندان افغانستان که به گونه غیرقانونی وارد این کشور شده اند، باید به کشورشان اخراج گردند. معلومات جامع در این مورد را در مصاحبه زکریا بارکزی، قونسل افغانستان در شهر استانبول با مهاجر نیوز بشنوید.
 

در همین زمینه