عکس از آرشیف: مهاجران در حال رسیدن به اسپانیا
عکس از آرشیف: مهاجران در حال رسیدن به اسپانیا

۲۱۵ پناهجو در برابر سواحل اسپانیا از بحیره مدیترانه نجات داده شدند. در میان این افراد کودکان نیز هستند.

پولیس اسپانیا ۲۱۵ پناهجو را از بحیره مدیترانه نجات داد. بربنیاد گزارش روزنامه اسپانیایی «ال پائیس» که روز سه شنبه در سایت آنلاینش نشر شد، مهاجران از افریقای شمالی که سوار بر قایق‌های چوبی بودند، سعی کردند خود را به ساحل اسپانیا برسانند. براین اساس، در میان نجات یافتگان دست کم ۳۵ فرد خوردسال بوده است.  
در ادامه این گزارش آمده است که واحد پولیس «گاردیا سیویل» نخستین قایق را که حامل ۶۵ مرد و یک زن بود، در نیمه شب پیدا کرده است. سه قایق دیگر یکی پس از دیگری در برابر جبل‌الطارق پیدا شده اند. سپس این مهاجران به بندر الخسیراس انتقال داده شدند.   


 

در همین زمینه