رقم پناهجویانی که در ماه اپریل امسال در آلمان درخواست پناهندگی کرده اند، کاهش داشته است.
رقم پناهجویانی که در ماه اپریل امسال در آلمان درخواست پناهندگی کرده اند، کاهش داشته است.

وزارت داخله فدرال آلمان می‌گوید که در ماه اپریل هم رقم پناهجویان در این کشور کاهش داشته است.

وزارت داخله آلمان فدرال روز چهارشنبه در برلین اعلام کرد که در ماه گذشته، ۱۰ هزارو ۴۸۸ تقاضا در مرحله نخست و ۱۸۶۵ درخواست را در مرحله دوم دریافت کرده است. تعداد تقاضاها در مقایسه با ماه مارچ ۳.۲ درصد و در مقایسه با ماه اپریل سال ۲۰۱۸، ۶.۲ درصد کاهش یافته است.  

از ماه جنوری تا اپریل امسال، شمار اشخاصی که تقاضای پناهندگی ارائه کرده اند، در مقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته ۶.۴ درصد کاهش یافته است. بیشتر این متقاضیان از کشورهای سوریه، عراق، نایجریا، افغانستان، ایران و ترکیه بودند.

اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال در ماه اپریل روی تقاضاهای ۱۵ هزارو۲۰۱ پناهجو تصمیم گرفته است. از این میان، ۲۵.۵ درصد آنان حق پناهندگی دریافت کرده اند و ۵.۳ درصد دیگرشان زیر چتر محافظت فرعی قرار گرفته اند. اخراج چهار درصد از آن ها براساس تصمیم اداره مهاجرت ممنوع اعلام شده است. ۳۱ درصد از درخواست های پناهندگی رد شده اند. ۳۴.۵ درصد از این متقاضیان در پرتو معاهده دوبلین مورد بررسی قرار گرفته اند. در این صورت یک عضو دیگر اتحادیه اروپا مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی متقاضی است.

با این همه، تعداد تقاضاهایی که راجع به آن ها هنوز تصمیم گرفته نشده است، در اواخر ماه اپریل به ۵۳ هزارو چهار مورد می‌رسید که اندکی بیشتر از یک سال قبل را نشان می‌دهد.


 

در همین زمینه