مقام‌های سویدن گفته اند که کنترول مرزی این کشور تا ماه نومبر امسال تمدید می‌شود.
مقام‌های سویدن گفته اند که کنترول مرزی این کشور تا ماه نومبر امسال تمدید می‌شود.

از سال ۲۰۱۵ به این سو، کنترول مرزی در مرزهای سویدن اعمال می‌گردد. از آن زمان تا حال مقامات این کشور چندین بار اقدامات امنیتی مرزی را تمدید کرده اند. اکنون کنترول مرزی تا ۱۱ نوامبر بار دیگر تمدید می‌شود.

بر اساس اعلامیه حکومت سویدن، پولیس این کشور کنترول مرزهای داخلی حوزه شینگن را شش ماه دیگر اعمال خواهد کرد. مایکل دامبرگ، وزیر داخله سویدن گفت که پس از بررسی‌ها به این نتیجه رسیده اند که هنوز برای امنیت داخلی کشور به صورت جدی تهدید وجود دارد. پولیس بخش امنیتی به تهدیدات تروریستی اشاره کرده است. این اقدامات سویدن با دیگر کشورهای عضو حوزه شینگن مانند آلمان، اتریش، ناروی و دنمارک نیز همنوا است. در غیر این صورت کنترول مرزی به تاریخ ۱۱ ماه می به پایان می‌رسید.

سویدن کنترول مرزی را در نوامبر سال ۲۰۱۵ آغار کرد. در آن سال سویدن ۱۶۳ هزار درخواست پناهندگی را ثبت کرده بود که بیشتر از هر زمانی دیگر بود. در جریان بحران مهاجرت، سویدن به تناسب جمعیت‌ بیشتر از هر کشور دیگر اتحادیه اروپا مهاجر پذیرفته بود.

وزیر داخله سویدن گفته است که در مساله مهاجرت، وضعیت امروزی این کشور در مقایسه با سال ۲۰۱۵ کاملا متفاوت است. او در ادامه گفت که با این حال، تهدید تروریستی کاهش نیافته است، بنابر این کنترول بیشتری لازم است. حکومت سویدن همچنین معتقد است که مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به اندازه ای که نیاز است کنترول نمی‌شود. به قول وزیر داخله سویدن، این ارزیابی را چندیدن کشور اروپایی دیگر نیز انجام داده اند.

برگرفته از (دویچه وله)


 

در همین زمینه