سال گذشته تعداد زیادی از افغان‌های مقیم ایران به صورت داوطلبانه این کشور را ترک کردند. عکس از: آژانس خبرگزاری فرانسه.
سال گذشته تعداد زیادی از افغان‌های مقیم ایران به صورت داوطلبانه این کشور را ترک کردند. عکس از: آژانس خبرگزاری فرانسه.

به دنبال تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران در رابطه با پرونده هسته‌ای این کشور، یک مقام ایرانی گفته است که در صورت افزایش فشار اقتصادی امریکا، مهاجران افغان از ایران اخراج خواهند شد. کریم پاکزاد، کارشناس مسایل افغانستان در فرانسه می‌گوید ایران می‌خواهد در صورت لزوم از طریق پناهجویان افغان بر امریکا در افغانستان فشار وارد کند.

   مهاجر نیوز درباره اظهارات عباس عراقچی، نظر کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز روابط بین المللی و استراتژیک در پاریس را پرسیده است.


آقای پاکزاد، سال‌هاست که ایران از مهاجران افغان در این کشور پذیرایی کرده، اگرچه این پذیرایی با مشکلات جدی همراه بوده است. چرا مقام‌های ایرانی یک باره موضوع این مهاجران را به پرونده هسته‌ای این کشور و تنش‌ها با آمریکا ربط می‌دهند و تهدید به اخراج مهاجران می‌کنند ؟

- فشارهای فزاینده اقتصادی که امریکا در چارچوب تحریم‌های جدید بر ایران وارد می‌کند و حال نفت و عرصه‌های صنعتی ایران را نیز دربر می‌گیرد ایران را به طور جدی در تنگنا قرار داده است. مخصوصا این که امریکا حال کشورهای دارای روابط اقتصادی با ایران را نیز به تحریم تهدید کرده است.

با تهدید اخراج مهاجران افغان از این کشور، ایران میخواهد نشان دهد که برگه‌هایی را در دست دارد که به نوبه خود می‌تواند روی امریکا و کشورهای متحد آن فشار وارد کند.    

ایران معتقد است که کشور اصلی تصمیم گیرنده در افغانستان امریکا است و بدون حمایت اقتصادی و نظامی این کشور امکان ندارد اقتصاد افغانستان به پای خود بیایستد. اینجاست که ایران میخواهد از این طریق به فشارهای امریکا پاسخ بدهد.

من فکرنمی کنم مقام‌های بلنپایه تر ایران با اظهارات عباس عراقچی موافق باشند ولی اگر موافق هم باشند، معتقد نیستم که این تهدید را عملی خواهند کرد مگر این که واقعا ایران مورد حمله نظامی قرار بگیرد و جنگ واقعی اتفاق بیفتد. به نظر من این تهدید در حال حاضر فقط جنبه تبلیغاتی دارد و می‌خواهد نشان دهد که در کنار سایر نیروهای نیابتی ایران علیه امریکا، اخراج حدود ٣ میلیون مهاجر افغان هم می‌تواند امریکا را در افغانستان با مشکلات جدید روبرو کند.

اظهارات عباس عراقچی چه تاثیری روی خود مهاجران افغان در ایران خواهد داشت ؟

- باید گفت که اظهارات آقای عراقچی در خود جامعه ایران از سوی مردم، روزنامه نگاران و برخی شخصیت‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. عده‌ای این اظهارات را تبعیض نژادی علیه مهاجران افغان توصیف کرده‌اند. افغان‌ها در ایران واقعا مهاجر هستند و هیچوقت از موقعیت پناهندگی مطابق مفاد کنوانسیون ژنو سازمان ملل برخوردار نبوده‌اند.

بدون شک اظهارات عباس عراقچی حتما موجب ترس و وحشت میان مهاجران افغان‌ در ایران خواهد شد.


 

در همین زمینه