تعدادی از مهاجران نجات داده شده توسط کشتی ماری جونیو. عکس از  سازمان مدیترانه
تعدادی از مهاجران نجات داده شده توسط کشتی ماری جونیو. عکس از سازمان مدیترانه

روز پنجشنبه ٩ می ٦٥ مهاجر سرگردان در آب‌های نزدیک لیبیا در عملیاتی جداگانه توسط یک کشتی نظامی ایتالیایی و کشتی امدادی " ماری جونیو" نجات داده شدند. این مهاجران در دو گروه جداگانه در سیسیلیا و لامپدوسا پیاده شدند.

سازمان خیریه مدیترانه که از کشتی ماری جونیو کار می‌گیرد بعد از ساعت‌ها انتظار روز جمعه اعلام کرد که ٢٩ مهاجر از جمله زنان و کودکان در جزیره لامپیدوسا پیاده شده‌اند. این مهاجران روز پنجشنبه  توسط کشتی ماری جونیو در فاصله ۴٠ مایل دریایی از سواحل لیبیا، نجات داده شدند.

بعد از عملیات نجات نیروهای دریایی ایتالیا برای کنترول وارد کشتی شدند و سپس آن را تا بندر همراهی کردند.

سازمان مدیترانه گفته است که وزارت داخله ایتالیا خواهان ضبط کشتی ماری جونیو شده‌اند. به گفته این سازمان آنچه که بیش از همه اهمیت دارد این است که مهاجران به امنیت دست یابند.

 یک عملیات نجات دیگر روز پنجشنبه،  توسط یک کشتی نیروهای دریایی ایتالیا در ٧٥ مایل دریایی سواحل لیبیا انجام شد که طی آن ٣٦ مهاجر  از مرگ نجات یافتند. به گفته نیروهای دریایی ایتالیا این افراد از جمله دو زن و هشت کودک هنگامی نجات داده شدند که قایق حامل آن‌ها در حال غرق شدن بود.

عملیات یاد شده در چارچوب عملیات موسوم به « دریای مطمئن» انجام شد که هدف آن را در اصل حفاظت از تاسیسات نفتی و ماهیگیری در مناطق میان سیسیلیا و لیبیا تشکیل می‌دهد.

قرار است مهاجران پیاده شده در لامپدوسا بر اساس یک توافق میان چندین کشور اروپایی سهمیه بندی گردند.

 

در همین زمینه