افغان‌ها بزرگترین گروه پناهجویانی هستند که خود را از طریق مدیترانه به یونان، ایتالیا یا اسپانیا می‌رسانند
افغان‌ها بزرگترین گروه پناهجویانی هستند که خود را از طریق مدیترانه به یونان، ایتالیا یا اسپانیا می‌رسانند

فرانتکس یا آژانس حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا می گوید که در جریان ماه اپریل میزان ورود مهاجران از طریق بحیره مدیترانه کاهش یافته است. دلیل این کاهش خرابی وضعيت آب و هوا عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، آمار تازه فرانتکس یا آژانس حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا نشان می دهد که شمار مهاجرانی که در جریان ماه اپریل امسال از طریق مناطق شرقی مدیترانه به گونه غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شده اند، کاهش یافته است.

در گزارش فرانتکس که روز سه شنبه منشتر شد، آمده است که میزان افرادی که وارد قلمرو اتحادیه اروپا شده اند در جریان ماه اپریل به ۴۹۰۰ تن میرسد. این افراد کسانی اند که قاچاقی آمده اند، اما ثبت اداره حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شده اند.


خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده که این رقم ۱۹ درصد کمتر از میزان مهاجرانی است که در ماه مارچ سال‌روان از طریق مدیترانه به اتحادیه اروپا آمده اند.

در چهار ماه نخست امسال ۲۴ هزار و ۲۰۰ تن به اتحادیه اروپا آمده اند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته میلادی، ۲۷ درصد کاهش را نشان می دهد. بیشتر این افراد که از مسیر شرقی مدیترانه آمده اند از افغانستان و ترکیه هستند.


 

در همین زمینه