اتریش تصمیم گرفت که در دختران در مکاتب ابتداییه روسری نپوشند.
اتریش تصمیم گرفت که در دختران در مکاتب ابتداییه روسری نپوشند.

پارلمان اتریش ممنوعیت پوشیدن روسری یا چادر توسط کودکان در مکاتب ابتدایی را تصویب کرد. انجمن مسلمانان اتریش از این تصمیم پارلمان به شدت انتقاد کرده است.

قانون جدید که نمایندگان حکومت ائتلافی متشکل از حزب محافظه کار «خلق اتریش» و حزب راستگرای پوپولیست «آزادی اتریش» به آن رای تایید دادند، پوشش ایدیولوژیک یا مذهبی سر را در مکاتب اتبدایی منع می‌کند.

اما حکومت واضح ساخته است که این قانون فقط در برابر پوشیدن چادر توسط مسلمانان صدق می کند نه در برابر کلاهی که یهودیان بر سر می گذارند و یا نوع لنگی که سیک‌ها بر سر می کنند.

رهایی از «سرکوبی یا تسلیم»؟

 وندلین مولتسر، سخنگوی بخش آموزش و پرورش از حزب «آزادی اتریش» گفته است که ممنوعیت پوشیدن چادر در مکاتب ابتدایی باید سیگنالی در برابر «اسلام سیاسی» باشد.

رودولف تشنر، عضو پارلمان از حزب «خلق اتریش» گفت که هدف این قانون، رها ساختن دختران مسلمان از «سرکوب» است. تقریبا تمامی اعضای اپوزیسیون اتریش در مخالفت با این قانون رای دادند و حکومت را متهم کردند که قرار گرفتن در سرخط خبرها برایش مهمتر از رفاه کودکان است.

حکومت پیش از تصمیم پارلمان تصریح کرده بود که انتظار می رود آنها به محکمه قانون اساسی شکایت کنند. انجمن اسلامی اتریش «IGGÖ» از ممنوعیت پوشیدن چادر در مکاتب ابتدایی به شدت انتقاد کرده است.

برگرفته ازدویچه وله


 

در همین زمینه