قرار است تا دو روز دیگر، گروهی از پناهجویان رد شده افغان، از آلمان اخراج شود.
قرار است تا دو روز دیگر، گروهی از پناهجویان رد شده افغان، از آلمان اخراج شود.

اطلاعات اداره های مربوطه می‌رساند که دور جدیدی از اخراج پناهجویان پذیرفته نشده افغان از آلمان به افغانستان برنامه ریزی شده است. قرار است گروهی از پناهجویان رد شده صبح روز چهارشنبه آینده به کابل برسد.

یک کارمند وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز یکشنبه گفت که این موضوع از سوی اداره های مربوطه آلمان با آنان شریک ساخته شده است. اما مشخص نشده که شمار این افراد چند نفر است.

از زمانی که اولین دور اخراج پناهجویان پذیرفته نشده افغان از آلمان در سال ۲۰۱۶ آغاز گردید، ۵۶۵ مرد پناهجوی افغان در ۲۳ پرواز توسط حکومت فدرال آلمان اخراج شده و به افغانستان برگردانده شده اند.

جنگ علیه شورشیان طالبان و گروه تروریستی داعش در افغانستان همچنان ادامه دارد. حملات شورشیان و تروریستان نیز در مقابل بیشتر شده و در این میان بیش از همه از غیرنظامیان قربانی می‌گیرد.

مردم تقریبا همه روزه در افغانستان کشته می‌شوند و این باعث شده که سازمان های حقوق بشری از اخراج ها به افغانستان به شدت انتقاد کرده و خواهان توقف این روند شوند.

در ماه اپریل سال جاری سازمان بین المللی مهاجرت "آی او ام" فراهم آوری سرپناه برای پناهجویانی که از اروپا به کابل اخراج می‌شوند را متوقف کرد. قبلا به این انسان های اخراج شده در یک هوتل در کابل برای چند روز تا بازگشت به مناطق شان اتاق داده می‌شد.

حالا به جای فراهم آوری اتاق و طعام، این سازمان به اخراج شدگان فقط ۱۶۷ دالر پول و یک برگه معلومات مورد نیاز که شامل آدرس هوتل ها در کابل می‌باشد را ارائه می‌کند.

برگرفته از دویچه وله
 

در همین زمینه