سازمان ملل تأکید می‌کند که نباید پناهجویان نجات یافته در بحیره مدیترانه به لیبیا باز گردانده شوند.
سازمان ملل تأکید می‌کند که نباید پناهجویان نجات یافته در بحیره مدیترانه به لیبیا باز گردانده شوند.

این سیاست رسمی اتحادیه اروپا است که گارد ساحلی لیبیا، پناهجویان را که با قایق در حال فرار اند، شناسایی کند و دوباره به لیبیا بازگرداند. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان دقیقا از همین کار هشدار می‌دهد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) از اتحادیه اروپا خواست که در بهبودبخشی وضعیت موجود در اردوگاه های پناهجویان در لیبیا و جلوگیری از بازگشت مهاجران به این اردوگاه ها کمک کند. دومنیک بارتچ رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در آلمان به روزنامه آلمانی "ولت ام زونتگ" گفته است: «افرادی که توسط گارد ساحلی لیبیا در بحیره مدیترانه نجات داده می‌شوند باید تحت هیچ شرایطی به "بازداشت‌گاه‌های" لیبیا بازگردانده نشوند.» او در ادامه می‌گوید که از هر نوع نفوذ سیاسی، همچنین از جانب اتحادیه اروپا، باید استفاده گردد تا به رنج انسان ها در اردوگاه های لیبیا پایان داده شود.

بر اساس اطلاعات بارتچ وضعیت پناهجویان و مهاجران در نتیجه جنگ در لیبیا، حاد تر شده است: «وضعیت بشری پناهجویان در اردوگاه ها نهایت خراب است. آنها با کمبود مواد غذایی و آب دست و پنجه نرم می‌کنند و شمار زیادی به خدمات فوری صحی نیاز دارند. علاوه بر این مشکلات، اردوگاه پناهجویان در طرابلس هدف گروه های مسلح قرار گرفته است.» کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان تاکنون توانسته است ۸۰۰ نفر را از اردوگاه ها به جا های امن انتقال دهد. گفته شده است که ظرفیت اردوگاه های این سازمان در حال حاضر در یک حد بسیار محدود است. این نماینده ارشد کمیساریای عالی سازمان ملل در ادامه می گوید که ۳۳۰۰ پناهجوی دیگر از زندگی شان در بازداشتگاه های لیبیا در هراس اند.دومینیک مارچ نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای آلمان.

درخواست از اتحادیه اروپا

بارتچ همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا به کسانی که به طور خصوصی پناهجویان را در بحیره مدیترانه نجات می‌دهند، دیگر به عنوان مجرم دیده نشود. او در ادامه اظهار کرد "محدودیت های حقوقی و تدارکاتی باید برداشته شوند، زیرا ده ها هزار نفر به دلیل تلاش های سازمان های غیر دولتی مدیون زندگی خود هستند." کشورهای اتحادیه اروپا باید سریعا پناهجویان بیشتر را بپذیرند.

در حال حاضر، کشتی سازمان غیردولتی (سی واچ ۳) با حمل ۴۷ مهاجر نجات داده شده، در بحیره مدیترانه در حرکت است. بر اساس اطلاعات پرسنل  (سی واچ ۳)، این کشتی در آب های ایتالیا قرار دارد. روبین نویگباور سخنگوی این سازمان گفت که "وضعیت در کشتی بسیار بحرانی شده است، خطر خودکشی وجود دارد."

با این حال هنوز معلوم نیست که آیا این پناهجویان نجات داده شده اجازه ورود به خاک یکی از کشور ها را پیدا میکنند و کدام کشوری راه را برای این کشتی باز میکند، یا خیر.

ماتئو سالوینی وزیر داخله ایتالیا اظهار داشته است که بنادر ایتالیایی مسدود می‌ماند و به کشتی  (سی واچ ۳) اجازه ورود به بنادر کشور اش را صادر نکرده است. این کشتی روز چهارشنبه گذشته ۶۵ پناهجو را از ساحل لیبیا نجات داد.

۱۸ نفر، از جمله کودکان با والدین شان و یک مرد بیمار، اجازه یافتند در جزیره لامپدوسا ایتالیا پیاده شوند.

برگرفته ازدویچه وله

 

در همین زمینه