مسئول ادغام پناهجویان در آلمان بر حمایت از زنان مهاجر در آلمان تاکید کرد.
مسئول ادغام پناهجویان در آلمان بر حمایت از زنان مهاجر در آلمان تاکید کرد.

مسئول امور ادغام آلمان خواستار تلاش های گسترده به هدف ادغام زنان پناهجو در این کشور شد. از دید وی، زنان در انتقال ارزش‌ها نقش مهم دارند.

آنیته ویدمن ماوس، مسئول امور ادغام در آلمان می‌گوید که زنان مهاجر باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرند تا آنان بتوانند در جامعه این کشور مدغم شوند. او گفت، بسیاری از این زنان به دلیل مسئولیت نگهداری از فرزندان شان نمی‌توانند در کورس‌های زبان و ادغام شرکت کنند.

خانم ویدمن ماوز که در روز دوشنبه در کنفرانس مسئولان امور ادغام سخن می‎گفت اظهار کرد که سرپرستی از کودکان در زمانی که کورس های زبان و ادغام جریان دارند، از اهمیت زیاد برخوردار است.

مسئول امور ادغام در آلمان علاوه کرد با آنکه نسبت به سال های ۱۶/ ۲۰۱۵ در مورد یادگیری حرفه توسط مهاجران و ادغام آن ها در بازار کار موفقیت هایی کسب شده است «اما گروه هایی هستند که ما خیلی خوب به آن ها دسترسی نداریم، به خصوص به زنانی که اطفال خوردسال دارند.»

از منظر این مقام آلمانی، دسترسی زنان به بازار کار باید آسان تر شود. آن ها "در انتقال ارزش ها و خو گرفتن به زندگی در آلمان نقش مهمی دارند."


 

در همین زمینه