بر بنیاد یک تحقیق، پناهجویانی که از پذیرش خطر ترس ندارند به زودی در جامعه آلمان مدغم شده اند.
بر بنیاد یک تحقیق، پناهجویانی که از پذیرش خطر ترس ندارند به زودی در جامعه آلمان مدغم شده اند.

براساس یک کار تحقیقاتی، مهاجرانی که از پذیرش ریسک هراس ندارند، زودتر کار پیدا می‌کنند و با مردم محلی آلمان بهتر از دیگران ارتباط برقرار می‌کنند.

نویسندگان یک پژوهش روز سه شنبه گذشته در برلین اعلام کردند، پناهجویانی که مطمئن هستند کنترول زندگی در دست خودشان است و مهربانی های دیگران را بیشتر تلافی می‌کنند، زودتر در جامعه آلمان ادغام می‌شوند.

این کار تحقیقاتی به سفارش نهاد تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) انجام شده است. یافته های این ارزیابی نشان می‌دهد که این گروه از مهاجران دوستان بیشتری دارند، اعتماد به نفس آن ها قوی تر است، از زندگی شان راضی اند و صحتمندتر از بقیه هستند.

بخش دیگر این تحقیق اشاره می‌کند، تجربیات فرار که اغلب شوک آور است، شرایط جدید و ناشناخته فشار زیادی بر پناهجویان وارد می‌کند. 

دیوید ریشتر از نهاد تحقیقات اقتصادی آلمان اعلام کرد: «وقتی که انسان ها در این باره اطمینان خاطر داشته باشند که می‌توانند بر سرنوشت شان تاثیر بگذارند، آزادی عمل شان در مقایسه با زمانی که گمان می‌کنند، رشته کار از دست شان خارج شده است، به مراتب بیشتر است.»

به گفته میتیا بَک، از دانشگاه «وست فلیشه ویلهلمس یونیورسیتت» در مونستر، به نظر می آید که آن دسته از مهاجرانی که حاضر به ریسک کردن هستند، در مقابل رفتار دوستانه واکنش مشابهی نشان می‌دهند، بهتر از دیگران می‌توانند در پروسه ادغام دشوار به موفقیت دست یابند.

بک در ادامه بر این تاکید کرد که براساس این تحقیقات، مذهب در این زمینه نقشی ندارد و فرقی نمی‌کند که این مهاجران مسلمان باشند یا مسیحی: «این مساله با پیش داوری ها در جامعه مهاجر پذیر در تضاد است.»

دانشمندان برای این که بدانند چه عواملی در ادغام موفقانه تاثیرگذاراند، گفته های بیش از ۴ هزار شرکت کننده را ارزیابی کردند. شرکت کنندگان در این کار تحقیقاتی در زمان مصاحبه به طور متوسط از یک و نیم سال پیش بدین سو در آلمان زندگی می‌کردند.


 

در همین زمینه