نمای داخلی مقر پارلمان اروپا، ٢٢ می ٢٠١٩. عکس از رویترز/ ایو هرمان
نمای داخلی مقر پارلمان اروپا، ٢٢ می ٢٠١٩. عکس از رویترز/ ایو هرمان

از فردا ٢٣ می نهمین انتخابات برای نمایندگان پارلمان اروپا آغاز می‌گردد. این انتخابات در هر کشور عضو اتحادیه به روزهای مختلفی برگزار خواهد شد اما آخرین مهلت برای آن ٢٦ می تعیین شده است. در فرانسه این انتخابات به روز یکشنبه انجام خواهد یافت. مهاجر نیوز در مورد ترکیب پارلمان و نقش آن در سیاست‌های اتحادیه اروپا توضیح می‌دهد.

اولین دور انتخابات پارلمان اروپا در سال ١٩٧٩ برگزار شد و اکنون هر پنج سال یک بار برگزار می‌گردد. پارلمان اروپا، تنها نهاد این اتحادیه است که اعضای آن با رأی‌دهی عمومی و مستقیم کشور‌های عضو انتخاب می‌شوند.

قرار است در انتخابات ٢٠١٩ بیشتر از۴٢٠ میلیون رأی‌دهنده از ٢٨ کشور شرکت کنند. شمار نمایندگان پارلمان اروپا به ٧٥١ نماینده می‌رسد. پیش بینی می‌شد  که در صورت خروج انگلستان از اتحادیه، این شمار به ٧٠٥ نماینده برسد اما این امر تا کنون تحقق نیافته است. به همین دلیل نامزدان انگلستان نیز خود را برای شرکت در انتخابات آماده کرده‌اند.

چه کسی می‌تواند خود را برای انتخابات پارلمانی اروپا کاندید کند ؟

تمامی اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا که حداقل ١٨ ساله ودارای حقوق شهروندی و سیاسی باشند می‌توانند برای نماینده شدن کاندید شوند.

اتباع کشورهای مختلف عضو اتحادیه که در کشورهای دیگر اروپایی سکونت داشته باشند( در فرانسه حد اقل شش ماه) می‌توانند در همان کشورها در انتخابات رأی بدهند.

کاندیداها برای انتخابات نمایندگان باید از طریق لست واحد مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی هر کشور معرفی شوند.

هر کشور عضو اتحادیه چند نماینده در پارلمان اروپا دارد؟

تعداد نمایندگان کشورهای عضو در پارلمان اروپا به تعداد جمعیت هر کشور وابسته است، به این معنی که یک کشور دارای جمعیت بیشتر، تعداد بیشتر نماینده را به پارلمان معرفی می‌کند.

آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و اسپانیا به تناسب جمعیت هر کشور به ترتیب ٩٦، ٧۴، ٧٣، ٧٣ و ٥۴ یعنی بالاترین شمارنماینده را دارند.

سلووانیا با ٨ نماینده و قبرس، استونیا، لوکزامبورگ و مالتا هرکدام با ٦ نماینده در ردیف آخر تعداد نمایندگان قرار دارند.


گروههای سیاسی در پارلمان اروپا چه نقشی دارند ؟

نمایندگان پارلمان اروپا در کشورهای عضو انتخاب می‌شوند اما در داخل پارلمان این نمایندگان، گروه‌های سیاسی جداگانه را با درنظرداشت گرایش‌های سیاسی مشترک تشکیل می‌دهند. این گروه‌ها در سازماندهی کارپارلمان شرکت می‌کنند و در مورد رأی دهی اعضای خود تصمیم می‌گیرند. با این حال گروه‌های سیاسی وضعیت غیر رسمی دارند و نماینده عضو یک گروه سیاسی مجبور نیست در رأی‌دهی از گروه خود پیروی کند.

بر اساس قواعد داخلی پارلمان اروپا، هر گروه  سیاسی از نمایندگان دستکم یک سوم کشورهای عضو تشکیل می‌شود و تعداد حداقل نمایندگان برای تشکیل یک گروه سیاسی ٢٥ نماینده تعیین شده است.

گروه‌های پارلمانی معمولاً از نمایندگان عضو احزاب سیاسی اروپا تشکیل می‌شوند. همین اکنون ده حزب سیاسی اروپایی در چارچوب اتحادیه اروپا فعالیت دارند.

پارلمان اروپا چه صلاحیت‌هایی دارد ؟

پارلمان اروپا نهادی است که صلاحیت‌های قانونگذاری، مالی و نظارتی بر کمیسیون اروپا و نهادهای مربوط به این اتحادیه را دارد.

در بخش قانون گذاری پارلمان در همکاری با شورای اتحادیه اروپا، قوانین مربوط به اتحادیه را تصویب می‌کند.

در بخش مالی، پارلمان در همکاری با شورای اتحادیه اروپا، بودجه و مصارف مالی اتحادیه را تنظیم می‌کند

و بالاخره در بخش نظارتی، پارلمان رئیس کمیسیون اروپا را انتخاب و بر نهادهای اتحادیه نظارت می‌کند.

پارلمان آینده اروپا با چه چالش‌هایی روبرو است؟

در شرایط کنونی تعیین سیاست‌های اتحادیه درباره اشتغال، مسایل اقلیمی، مهاجرت و سیاست‌های بزرگ اقتصادی از اهدف اساسی پارلمان آینده به شمار می‌روند. با این حال، تشدید اختلافات بر سر سیاست‌های مهاجرتی و تقویت احزاب سیاسی افراطی که مخالف مهاجران هستند، آینده دشواری را در برابر پارلمان ترسیم می‌کنند.


 

در همین زمینه