رقم الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است.
رقم الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است.

شمار خانواده های پناهجویانی که به آن ها در آلمان ملحق می‌شوند، در دو سال گذشته به شدت کاهش یافته است.

در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ حدود ۱۷هزار و ۳۰۰ ویزا برای اعضای خانواده های پناهجویان صادر شده بود، میزان صدور این ویزا در سه ماه نخست سال روان به تقریبا ۷ هزار و ۴۰۰ مورد کاهش یافت. این ویزا برای اعضای خانواده پناهجویان از شش کشور مبدأ مهاجرین صادر شده بود. این معلومات تصریح می‌کند که بیشتر این افراد شهروندان سوریه اند.

این اطلاعات را که وزارت امور خارجه فدرال آلمان نشر کرده، در آن سومالیا به عنوان هفتمین کشور اصلی مبدا مهاجران اضافه شده است.

وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد، همه ویزاهایی که برای الحاق اعضای خانواده ها صادر شده اند، شامل این ارقام هستند. در میان آن ها ممکن است اعضای خانواده های اشخاصی هم باشند که قرار است با همسر آلمانی خود ملحق شوند. موارد الحاق اعضای خانواده ها به پناهجویانی که محافظت محدود  دارند نیز شامل این ارقام اند. 

ادارات مسئول آلمانی در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ حدود ۲۶هزار و۸۰۰ ویزا برای الحاق اعضای خانواده، در سراسر جهان صادر کردند. البته این ارقام فقط محدود به پناهجویان و کشورهای مبدأ آن ها نیست.

حدود ۷ هزار ویزا را خانواده های اشخاصی دریافت کردند که شرایط دریافت پناهندگی را دارند، به عنوان پناهنده رسمیت شناخته شده اند و یا محافظت محدود دریافت کرده اند.

اولا یلپکه، نماینده حزب چپ‌ آلمان در پارلمان این کشور گفت: «الحاق اعضای خانواده به پناهجویانی که به رسمیت شناخته شده اند بسیار کمتر از آن است که حکومت آلمان فدرال ادعا می‌کند».

او در ادامه گفت، "به خاطر این پیشبینی اشتباه قوانین در مورد الحاق خانواده ها به شدت تشدید شده و در این حق بشری به شدت مداخله شده است."

خانم یلپکه در نهایت خواست که همه پناهجویان نیازمند محافظت از حق داشتن یک زندگی خانوادگی ، بدون هیچگونه محدودیتی برخوردار باشند.


 

در همین زمینه