دیدار ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان
دیدار ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا می‌گوید که انگلا مرکل در پذیرش بیش از یک میلیون پناهجو حق به جانب بود. از دید وی، در صورت مسدود ماندن مرزهای آلمان در آن زمان، اتریش و مجارستان زیر فشار جدی قرار می‌گرفتند.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم بحث برانگیز انگلا مرکل در خصوص مهاجرت در خزان سال ۲۰۱۵ را مورد ستایش قرار داد. انگلا مرکل، در آن سال به حدود یک میلیون پناهجو اجازه داد که وارد آلمان شوند.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه پرتیراژ آلمانی "بیلد" گفت: «تاریخ حق به جانب بودن او [انگلا مرکل] را ثابت خواهد کرد. اگر او مرزهای آلمان را مسدود می‌کرد، اتریش و مجارستان با توجه به شمار بالای پناهجویان دچار فروپاشی می‌شدند. این واقعیت است.»

یونکر اذعان کرد که انگلا مرکل اتحادیه اروپا را واحد یا تقسیم نکرد، چونکه "هیچ شخص انفرادی نمی‌تواند اتحادیه اروپا را منقسم نماید و یا رهبری کند." به گفته او نائل شدن به دست آوردهایی در اتحادیه اروپا "نیاز مداوم به شرکای قابل اعتماد دارد."

انگلا مرکل با راه دادن به ورود شمار بالای پناهجویان در سال ۲۰۱۵ زیر انتقاد شدید در داخل آلمان و خارج از این کشور قرار گرفت و بسیاری ها آن وقت را "بحران مهاجرت اروپا" نامیدند. در آن زمان، انگلا مرکل به همکاران آلمان اطمینان می‌داد که "ما می‌توانیم از عهده این وضعیت برآییم."

این عبارت همواره تکرار می‌شد و در بیشتر موارد مورد تمسخر کسانی که مخالف ورود شمار زیاد پناهجویان و مهاجرین به آلمان بودند و اشخاصی که نسبت به فقدان حمایت حکومت فدرال در ادغام مهاجرین و پناهجویان ناامید به نظر می‌رسیدند، قرار می‌گرفت.


 

در همین زمینه