پولیس در برابر یک کمپ مهاجران،١٢ جنوری ٢٠١٩. عکس از  یوتوپیا ٥٦
پولیس در برابر یک کمپ مهاجران،١٢ جنوری ٢٠١٩. عکس از یوتوپیا ٥٦

نیروهای پولیس فرانسه از آغاز سال ٢٠١٩ تا کنون صد‌ها بار اقدام به تخلیه کمپ‌های خودساخته مهاجران در کاله در شمال فرانسه کرده‌اند. سازمان‌های حمایت از مهاجران از حدود ٣٠٠ بار تخلیه سخن می‌گویند.

سازمان‌هایی چون "ناظران حقوق بشر"، "یوتوپیا "٥٦ یا "مسافرخانه مهاجران" تقریبا هر روز اخبار مربوط به تخلیه کمپ‌ها در کاله و اطراف آن رادر ضفحات اجتماعی منتشر می‌کنند. این اخبار معمولاً با تصاویر خیمه‌های پاره شده، اشیا و اسباب دو ریخته شده در گل ولای یا گیلنه‌های آب سوراخ شده همراه هستند.

 تعدد اقدامات برای تخلیه موجب شده است که تخلیه چهار کمپ اصلی مهاجران در کاله برای ساکنان آن و سازمان‌های حمایت از مهاجران به یک امر عادی بدل گردد.

شارلوت، از اعضای یوتوپیا ٥٦ در کاله می‌گوید که «از چندین ماه به این سو، مهاجران هر روز برای تخلیه آمادگی می‌گیرند. ساعت هفت صبح وقتی پولیس می‌آید مهاجران قبلاً بیدار شده و تمامی اسباب خود را آماده کرده‌اند.» برخی‌ها هم از اول صبح فرار می‌کنند تا چند ساعت بعد از رفتن پولیس دوباره بر گردند.

به گفته سازمان‌های یوتوپیا ٥٦ و مسافرخانه مهاجران، از اول امسال تا کنون دستکم  ٣٠٠ عملیات تخلیه انجام شده است. انجمن ناظران حقوق بشر که معمولاً هنگام عملیات پولیس حضور دارد، بیشتر از ٣۴٠ تخلیه را ثبت کرده است.

 کمپ‌های فعلی در کاله، هیچ شباهتی به کمپ بزرگ  و قبلی" جنگل" ندارد. این کمپ‌ها با مساحت بسیار کوچکتر، بین ٢٥ تا ١٥٠ مهاجر را در خود جا می‌دهند.

 اداره پولیس پا-دو-کاله در تماس با مهاجر نیوز گفت از اول ماه جنوری تا پایان اپریل امسال ١٢۴عملیات تخلیه انجام شده است.

به گفته این اداره « عملیات تخلیه مناطق اشغال شده در آرامش صورت می‌گیرد. بر اساس یک قاعده خاص، ساکنان کمپ‌ها می‌توانند اسباب شخصی خود از جمله خیمه‌ها را با خود بگیرند.» به گفته اداره پولیس « در هر عملیات پولیس به ساکنان کمپ‌های تخلیه شده سرپناه جدید پیشنهاد می شود.»

محلات عمومی زیادی نمانده است تا مهاجران در آنجا کمپ بسازند

از چندین هفته به این سو، فعالان دفاع از مهاجران شکایت دارند که پولیس مانع حضور آن‌ها هنگام عملیات تخلیه در محل می گردد. به این دلیل که ساحه تحت کنترول پولیس در منطقه تخلیه، هر بار وسیع‌تر از پیش است و مانع می‌شود کسی ببیند چه اتفاقی می‌افتد. پولیس معمولاً فعالان دفاع از مهاجران را از محل دور مب‌کند یا با موترهای پولیس مانع دیدن عملیات می‌گردد.

به گفته سازمان یوتوپیا٥٦، تبدیل شدن عملیات تخلیه کمپ‌ها به یک اقدام پیش پا افتاده، نگران کننده است: « مهاجران، گذشته از آب و هوای سرد وشرایط زندگی رقت بار، خسته هستند. آن‌ها به اندازه کافی نمی‌خوابند و مجبور ساخته می‌شوند ساعت هفت از خواب برخیزند. این موضوع باعث اضطراب آن‌ها می گردد.»

تعدادی از مهاجران نمی‌خواهند به "مراکز پذیرایی و بررسی وضعیت" (CAES) یا سرپناه‌های فوری جابجا شوند. آن‌ها از بررسی وضعیت خود هراس دارند و ترجیح می‌دهند در بیرون و در نزدیکی شبکه‌های قاچاق بران زندگی کنند، با این امید که راهی پیدا کنند و به انگلستان بروند.

سازمان‌های دفاع از مهاجران می‌گویند در کاله دیگر منطقه‌ای وجود ندارد که مهاجران در آن‌جا از دست پولیس راحت باشند. به گفته شارلوت از یوتوپیا ٥٦ « در مرکز شهر کاله کنترول پولیس بیشتر شده و مهاجران از ترس به آن‌جا نمی ‌روند.»

او در ادامه می‌گوید: « در نواحی اطراف شهر هم همه جا را حصارکشی کرده‌اند. در آخرین مورد، پولیس، کمپ وروتیر را تخلیه کرد و سپس اطراف آن را با سیم خاردار و حصار آهنی بست. حال دیگر هیچ منطقه‌ای در فضای عمومی وجود ندارد که مهاجران به آن‌جا پناه ببرند. آن‌ها چاره‌ای ندارند جز این که به کمپ‌هایی برگردند که قبلا از آن‌ رانده شده‌اند.»

در انجمن مسافرخانه مهاجران هم نظر مشابهی وجود دارد. به گفته فرانسوا گنوک « مهاجران می‌توانند به مناطق بسیار دورتری بروند اما مشکل این است که از محلات توزیع غذا و مواد بهداشتی در شهر خیلی فاصله خواهند داشت.»

سازمان‌های دفاع از مهاجران می‌گویند حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ مهاجر در کاله و اطراف آن زندگی می‌کنند.

پولیس محل سابق کمپ وروتیر را با حصار آهنی احاطه کرده است. عکس از یوتوپیا٥٦


 

در همین زمینه