عکس آرشیف: عملیات نجات مهاجران از کانال مانش، ٢٥ دسمبر ٢٠١٨. عکس: نیروهای دریایی فرانسه
عکس آرشیف: عملیات نجات مهاجران از کانال مانش، ٢٥ دسمبر ٢٠١٨. عکس: نیروهای دریایی فرانسه

یک شبکه فروش کشتی‌های لاستیکی دست دوم به مهاجران خواهان رفتن به انگلستان در شمال فرانسه به مجازات زندان محکوم شد.

دو عضو شبکه دستگیر شده، یک فروشنده کشتی و یک راننده تکسی، در جریان دادگاه از عواقب خطرناک تجارت خود برای مهاجران حین عبور از کانال مانش، کوچکترین اظهار ندامت نکردند.

یک تن از محکومان در روز دادگاه ( ٢٥ می ٢٠١٩)  فقط  گفت: « وقتی هوا خوب نبود، من به مهاجران می‌گفتم بعدتر تیلفون کنند.»

١۴٠٠٠ یورو پول نقد در موتر فروشنده کشتی پیدا شد

به گفته ماموران تحقیق، مدیر و فروشنده یک شرکت کشتی‌های لاستیکی مستعمل و راننده تکسی، اولی ساکن بلژیک و دومی ساکن کاله، در فاصله ماه اکتبر ٢٠١٨ و مارچ ٢٠١٩، حدود ٣٩ کشتی و قایق لاستیکی را به مهاجرانی فروختند که میخواستند از کانال مانش عبور کنند.

فروشنده کشتی در جریان تحقیق گفت از طریق فروش کشتی‌ها فقط ٧٥٠٠ یورو منفعت داشته است اما در جریان دستگیری در موتر شخصی‌اش، پولیس ١۴٠٠٠ یورو پول نقد را پیدا کرد.

در جریان دادگاه، دادستان فروش کشتی‌ها را یک فعالیت «انتفاعی» خواند و « خطر عبور شبانه از کانال با درنظرداشت رفت‌و‍‌آمد زیاد و آب و هوای نامساعد آن در زمستان » را برجسته کرد.

پولیس دریایی شمال فرانسه، امواج بلند آب، ترافیک دریایی پر ازدحام، باد و آب و هوای نامساعد را بارها به عنوان خطراتی جدی برای مهاجرانی تذکر داده که در صدد عبور از کانال مانش به قصد انگلستان هستند.

بین ماه اکتبر سال گذشته و مارچ امسال ٥٠٠ مهاجر از مانش عبور کرده‌اند

ماموران تحقیق بر بنیاد شنودهای تیلفونی آگاه شدند که بعد از فروش کشتی‌ها، فروشنده مهاجران را با راننده تکسی در کاله در ارتباط قرار می‌داد. راننده سپس کشتی‌ها را از " دولمون" در مرز بلژیک به سواحل شمال و شمال غرب فرانسه می برد.

راننده در دادگاه گفت: « همیشه یک مهاجر با من همراه بود و می‌گفت کشتی‌را کجا ببریم. وقتی به مقصد می‌رسیدیم، حداقل هفت یا هشت مهاجر منتظر بودند. آن‌ها کشتی، موتور، پمپ‌ها، واسکت‌های نجات و پاروها را تسلیم می‌شدند و من بر می‌گشتم.»

بر بنیاد ارقام اعلام شده از سوی پولیس شمال فرانسه، در ماه‌هایی که تجارت کشتی‌های مستعمل جریان داشت، حدود ٦٢ بار تلاش مخفیانه صورت گرفت تا نزدیک به ٥٠٠ مهاجر، با اکثریت ایرانی و عراقی، از کانال مانش عبور کنند.

در ماه مارچ امسال نیز دو عراقی و یک ایرانی، از سوی دادگاه بولوین –سور-مر محکوم شناخته شدند که هفت مرتبه در عبور از کانال مانش به مهاجران کمک کرده‌اند.

 

در همین زمینه