پولیس می‌گوید این مهاجران که شامل دو مرد ۲۰ و ۲۱ ساله و یک دختر ۱۵ ساله می‌شوند، از افریقای سیاه هستند

پولیس اسپانیا شماری از پناهجویان را که در قسمت‌های داخلی موترها پنهان شده و می خواستند از مراکش وارد شهر ملیلای این کشور شوند، بازداشت کرد. این افراد به گونه ماهرانه در بخش‌های داخلی این موترها جابحا و پنهان شده بودند. براساس آمار وزارت داخله اسپانیا، از آغاز سال‌روان میلادی دست کم ۱۷۶۲ پناهجو از مراکش به گونه قاچاقی از طریق مرز زمینی وارد قلمرو این کشور شده اند.

 

در همین زمینه